{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (1366 matches)

A more complex example to show how to make advanced reports.

Results (501 - 600 of 1366)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Future (100 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Priority Owner Modified
#513 chi square je sumljiv orng_modules closed fixed 2.0 ales 12/07/09
#524 Genomics Databases se sesuje canvas closed fixed 2.0 ales 11/30/09
#519 orange preferences dialog bombs canvas closed fixed 2.0 ales 11/10/09
#515 GEO data sets sample annotation selection orng_modules closed fixed 2.0 ales 10/23/09
#385 StringList se cudno obnasa na Ubuntu 64bit library closed fixed 2.0 janez 09/11/09
#506 File widget layout canvas closed fixed 2.0 ales 09/09/09
#326 orange.RandomGenerator daje enake vrednosti za pare seedov library closed fixed 2.0 janez 08/27/09
#473 Odstrani R in jit_linker library closed fixed 2.0 janez 08/27/09
#504 HomoloGene canvas closed fixed 2.0 ales 08/26/09
#501 obiOMIM orng_modules closed fixed 2.0 ales 08/26/09
#502 cn2 weighted coverage and m canvas closed fixed 2.0 ales 08/21/09
#503 email test canvas closed fixed 2.0 marko 08/21/09
#495 gene selection widget - output rezultatov canvas closed fixed 2.0 ales 08/20/09
#500 OWFeatureSelection, razlikovanje med imeni skupin canvas closed fixed 2.0 ales 08/20/09
#499 email test canvas closed invalid 2.0 tomaz 08/18/09
#493 ikone widgetov canvas closed fixed 2.0 ales 08/17/09
#496 data sampler - ikone niso pravih velikosti canvas closed fixed 2.0 ales 08/17/09
#479 plugin za iskanje po strani, firefox web closed fixed 2.0 janez 08/10/09
#343 Dokoncna konfiguracija bloga web closed fixed 2.0 janez 08/10/09
#489 testna skripta za enrichment canvas closed fixed 2.0 ales 08/05/09
#480 AUC_single se sesuje, ce testiram na testnih podatkih orng_modules closed fixed 2.0 janez 08/05/09
#342 Search na webu web closed fixed 2.0 janez 08/04/09
#399 test learners ne pokaze kateri performance scori so dejansko aktivni canvas closed fixed 2.0 ales 08/04/09
#490 v Test Learners se za SVM ne izpise nicesar canvas closed fixed 2.0 ales 08/04/09
#477 download link za 2.0b te pripelje na 1.0 web closed fixed 2.0 janez 07/23/09
#478 povezave na strani, splosno web closed fixed 2.0 janez 07/22/09
#337 Povezava skript za nocno prevajanje z novim webom. web closed fixed 2.0 janez 07/22/09
#417 razlicni tipi vhodnih podatkov za Gene Selection canvas closed fixed 2.0 ales 07/21/09
#472 varType memory leak library closed fixed 2.0 janez 07/14/09
#329 Screenshoti na webu web closed fixed 2.0 blaz 06/22/09
#332 News & Support na webu web closed wontfix 2.0 blaz 06/21/09
#333 Announcements web closed fixed 2.0 blaz 06/21/09
#341 Nova stran z dataseti na webu web closed fixed 2.0 janez 06/21/09
#340 Skripte, ki postavljajo zadnje novice iz foruma in bloga na prvo stran web closed fixed 2.0 janez 06/20/09
#336 Stran Scripting na webu web closed fixed 2.0 janez 06/20/09
#440 Databases widget in vec niti canvas closed fixed 2.0 ales 06/03/09
#406 na svezi instalaciji se zrusi KEGG canvas closed fixed 2.0 ales 06/01/09
#449 aditionalAliases misspelled orng_modules closed fixed 2.0 ales 05/27/09
#424 GO output options: inclusive/disjoint canvas closed fixed 2.0 ales 05/18/09
#396 gene selection widget previsok canvas closed fixed 2.0 ales 05/08/09
#401 gene info naj prikaže tudi ime gena v datasetu canvas closed fixed 2.0 ales 05/08/09
#427 Gene Info widget is slow canvas closed fixed 2.0 ales 04/29/09
#405 sveza instalacija na Mac OS X, GO widget, se zrusi canvas closed fixed 2.0 ales 04/19/09
#402 Variable.attributes naj se pojavi, ko ga prvic uporabis library closed fixed 2.0 janez 04/14/09
#397 GEO data sets - filtiranje po ID canvas closed fixed 2.0 ales 04/06/09
#381 Dodatni atributi atributa v tretji vrstici .tab library closed fixed 2.0 janez 04/03/09
#371 provide access to ncbi gene info, add to obiGene.py orng_modules closed fixed 2.0 ales 04/01/09
#327 test mailov canvas closed fixed 2.0 marko 03/26/09
#354 GO Enrichment Analysis (Filter) canvas closed fixed 2.0 ales 03/23/09
#355 OWDistributions crkne na string attributih canvas closed fixed 2.0 ales 03/23/09
#360 graph_analyses.py crashes documentation closed fixed 2.0 miha 03/19/09
#367 obiTaxonomy taxids orng_modules closed fixed 2.0 ales 03/18/09
#357 levoklik na canvasu canvas closed fixed 2.0 janez 03/14/09
#331 License na webu web closed fixed 2.0 janez 03/07/09
#338 Detekcija operacijskega sistema na webu in ustrezen link za download web closed fixed 2.0 janez 03/07/09
#345 Na webu lociti dokumentacijo za 1.0 web closed fixed 2.0 janez 03/06/09
#334 Stran Documentation na webu web closed fixed 2.0 blaz 03/06/09
#344 Lepsi gumb za download na webu web closed fixed 2.0 janez 03/05/09
#353 obiGO in sgd GO orng_modules closed fixed 2.0 ales 03/05/09
#318 Zamaknjen bitmap v Linear Projection canvas closed fixed 2.0 gregor 12/02/08
#261 Ikona za warning/error po brisanju widgeta ne izgine canvas closed fixed 2.0 gregor 12/02/08
#317 Shranjevanje vrednosti atributov, ki vsebujejo \n, \t... library closed fixed 2.0 janez 11/29/08
#321 zdruzevanje tabel library closed fixed 2.0 janez 11/28/08
#307 GO: findTerms dela čudno orng_modules closed wontfix 2.0 ales 11/28/08
#319 Predelati help za canvas, da uporablja Qtjev sistem canvas closed wontfix 2.0 somebody 11/23/08
#166 Napake pri update canvas closed wontfix 1.0 gregor 11/21/08
#168 V tabeli v Test Learnerju se lahko spreminjajo vrednosti canvas closed fixed 1.0 blaz 11/21/08
#94 Widget info uporablja obsolete razred QMultiLineEdit library closed fixed 1.0 gregor 11/21/08
#281 Canvas si ne zapomni, kateri toolbari so vidni canvas closed wontfix 2.0 gregor 11/21/08
#302 Graph: Povezave s tezo 0 library closed fixed 2.0 janez 11/21/08
#301 Risanje bitmapov v Qt4 canvas closed fixed 2.0 janez 11/21/08
#153 Negirani operatorji v Select Data canvas closed fixed 1.0 somebody 11/20/08
#267 Neupdatani graf v Discretization canvas closed fixed 2.0 janez 11/20/08
#276 Bug z meta atributi v OWDataTable canvas closed fixed 2.0 gregor 11/20/08
#288 Interactions Graph shranjuje v zasciteni direktorij canvas closed fixed 2.0 janez 11/20/08
#315 Net Explorer font size canvas closed fixed 2.0 miha 11/20/08
#204 Predelava Interaction grafa canvas closed fixed 1.0 miha 11/20/08
#316 Inicializacija orange.GraphAsList nepotrebno izpise TNetwork constructor library closed fixed 2.0 miha 11/20/08
#314 orngNetwork.saveNetwork crkne ce ima povezava utez 0 orng_modules closed fixed 2.0 miha 11/20/08
#313 Net Explorer warning - no network loaded canvas closed fixed 2.0 miha 11/20/08
#312 orngNetwork - koncnice pri shranjevanju orng_modules closed fixed 2.0 miha 11/20/08
#303 network prikaze oblacek takoj ko se pojavi na platnu canvas closed fixed 2.0 miha 11/20/08
#206 Dokumentacija za widget Graph canvas closed fixed 1.0 miha 11/20/08
#308 GO: prepis v Python orng_modules closed fixed 2.0 ales 10/17/08
#306 GO: nalaganje več anotacij hkrati, loadanje ontologije orng_modules closed fixed 2.0 ales 10/17/08
#299 knn learnerju ne uspem podati novega distance construkturja library closed fixed 2.0 janez 08/27/08
#184 Sesuvanje pri branju neumnih .txt datotek library closed fixed 1.0 janez 08/05/08
#211 Hitrost branja .tab fileov library closed wontfix 1.0 janez 08/05/08
#8 Unicode v imenih direktorijev in datotek library closed wontfix janez 08/05/08
#264 Wardova razdalja v hierarhicnem clusteringu library closed fixed 1.0 janez 08/05/08
#229 Diskretizacija atributa s premalo razlicnimi vrednostmi library closed fixed 1.0 janez 08/05/08
#12 Rank Attributes library closed fixed janez 08/05/08
#64 Pickleanje in atributi library closed duplicate 1.0 janez 08/05/08
#259 ExampleTable's filter method fails library closed fixed 1.0 janez 08/05/08
#196 Calibration Plot nima kontekstnih setingov canvas closed fixed 1.0 janez 08/05/08
#247 AttributeDistance je primitiven library closed wontfix 1.0 janez 08/04/08
#17 Numpy: pretvorba meta atributov iz ExampleTable v numpy in obratno library closed wontfix janez 08/04/08
#249 Don't know in don't care library closed wontfix 1.0 janez 08/04/08
#18 compare2AUCs ne deluje library closed wontfix janez 08/04/08
#228 ORANGE_DATA_PATH library closed fixed 1.0 janez 08/04/08
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Note: See TracReports for help on using and creating reports.