{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (1365 matches)

A more complex example to show how to make advanced reports.

Results (201 - 300 of 1365)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.0 (100 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Priority Owner Modified
#100 Nekaj je narobe z domeno, pri sestavljanju ExampleTable iz numpy library closed fixed 1.0 janez 09/21/07
#95 Mac - Classification Tree okno je cudno oblikovano library closed fixed 1.0 gregor 09/21/07
#92 Nepravilen izpis sheme pri tiskanju library closed fixed 1.0 gregor 09/26/07
#81 split construction (zvezni) ne upošteva parametra candidates library closed fixed 1.0 janez 08/31/07
#101 random.shuffle([ExampleTable]) se obnasa cudno library closed fixed 1.0 janez 10/05/07
#24 progressBarSet se sesuje library closed worksforme gregor 10/30/07
#3 TestLearners se usuje, ce nima learnerjev library closed fixed 1.0 blaz 09/28/07
#82 naivni bayes z loess ne napoveduje pravilno robnih primerov library closed fixed 1.0 janez 08/31/07
#133 Feature Selection (Text) crashes library closed fixed 1.0 sasa 11/30/07
#145 TestLearners library closed fixed 1.0 blaz 12/14/07
#11 Distance Map: Cells as squares library closed fixed blaz 11/26/07
#26 Classifications ne dela, ce v testnem setu ni razreda library closed fixed blaz 01/01/08
#48 OWPredictions library closed fixed blaz 01/01/08
#88 Mac - Delovanje standardnih shortcutov s tipkovnico library closed fixed 1.0 mitar 01/04/10
#21 SVMClassifier ni pickleable library closed fixed ales 03/12/08
#183 SOM ven iz distribucije library closed fixed 1.0 janez 02/20/08
#186 Tkinter v instalaciji library closed fixed 1.0 tomaz 03/13/08
#98 numpy v distribucijo library closed fixed 1.0 janez 03/13/08
#124 Report v NBC widgetu library closed fixed 1.0 janez 04/15/08
#187 TkInter naj se po defaultu instalira library closed fixed 1.0 janez 03/13/08
#99 Neuspesna namestitev na zavarovanih Windows XP library closed fixed 1.0 janez 04/15/08
#173 enumeriranje atributov vrne njihove vrednosti library closed fixed 1.0 janez 04/16/08
#132 ExampleTable se usuje, ce pobrises slice library closed fixed 1.0 janez 04/15/08
#155 Dodaj Tcl/Tk v instalacijo library closed fixed 1.0 janez 03/13/08
#84 Necelovit izpis napak/izjem library closed fixed 1.0 gregor 04/22/08
#90 Preimenovanje elementa na canvasu library closed fixed 1.0 gregor 04/22/08
#137 optional argument pri meta atributih naj bo int library closed fixed 1.0 janez 04/22/08
#136 getmetas(True) za example library closed fixed 1.0 janez 04/22/08
#197 Orange zdaj dela na PPC? library closed wontfix 1.0 mitar 03/10/11
#134 Feature Selection (Text) crashes (malaria data set) library closed fixed 1.0 sasa 01/20/08
#156 Drevesa in minSubset library closed fixed 1.0 janez 04/22/08
#89 Mac - Razbitje podoken na samostojna okna library closed invalid 1.0 mitar 03/30/11
#181 ReliefFov nevarni cache library closed fixed 1.0 janez 05/08/08
#120 freeviz generira prevelike anchorje library closed fixed 1.0 janez 05/09/08
#212 Learnerji v orngModulih naj sprejemajo tudi sezname library closed fixed 1.0 janez 05/10/08
#107 KernelWarning: 'BayesLearner': threshold can only be optimized for binary classes library closed fixed 1.0 janez 04/22/08
#161 statc.loess se usuje, ce mu das risati krivuljo, dolgo samo dve tocki library closed worksforme 1.0 janez 05/17/08
#41 Dovolimo uporabniku, da instalira Pythona kam drugam? library closed fixed janez 05/13/08
#218 statc.ttest_ind zahteva vzorce enake velikosti library closed fixed 1.0 janez 05/09/08
#96 Mac - Prevelika okna library closed fixed 1.0 gregor 12/01/08
#198 Se distribucija za OsX zdaj vsakonocno builda in testira? library closed worksforme 1.0 mitar 03/10/11
#188 OWFile naj bere tudi ARRF library closed fixed 1.0 janez 05/18/08
#185 Napacen operator v opisu veje library closed fixed 1.0 janez 05/09/08
#226 NBC se usuje na Irisu (najbrz problem z loess) library closed fixed 1.0 janez 05/17/08
#55 Licenca SOM library closed fixed 03/13/08
#172 Predictions widget ne deluje library closed fixed 1.0 janez 05/19/08
#14 Distributions: baloon help library closed fixed 05/19/08
#113 potentialsBitmap crkne v widget debugging pri visualizations.py library closed fixed 1.0 janez 05/19/08
#104 Py_ssize_t namesto int library closed fixed 1.0 janez 09/25/07
#9 Attribute Statistics racuna porazdelitve string atributov library closed fixed janez 09/25/07
#20 Attribute Distance library closed fixed janez 05/19/08
#210 Pickleanje data setov library closed invalid 1.0 blaz 05/19/08
#29 Data domain: exception ob zapiranju library closed fixed 05/19/08
#46 Rezanje z m-oceno na housing library closed wontfix janez 05/20/08
#122 Atributi, napisani s PythonVariable se morajo spremeniti, ce se spremeni razred library closed wontfix 1.0 janez 05/20/08
#91 UNIX - Python datotekam, ki jih ustvari Orange, je potrebno dodati shebang library closed fixed 1.0 mitar 07/01/11
#33 Installer za stabilne verzije library closed fixed janez 05/22/08
#271 OWScatterPlot ne dela library closed fixed 1.0 gregor 07/15/08
#227 Calibration plot usuje Orange library closed wontfix 1.0 tomaz 07/01/11
#232 CC v discretization library closed fixed 1.0 janez 05/31/08
#217 Calibration Plot se usuje, ce mu das risati graf za drevo library closed wontfix 1.0 tomaz 07/01/11
#243 OWFeatureSelection.py se razsuje na string atributih library closed fixed 1.0 ales 06/11/08
#248 Molecule Visualizer - molecule title attributes ostaja prazen library closed fixed 1.0 ales 06/11/08
#50 Pade ima tezave s self.errors library closed worksforme janez 08/09/07
#263 Scatterplot widget - Show color legend ne deluje library closed fixed 1.0 gregor 12/01/08
#118 Bug s konstruktorji spremenljivk library closed fixed 1.0 janez 05/19/08
#252 KEGG widget vrze exception - Use variable names library closed duplicate 1.0 ales 06/13/08
#54 ExampleTable.toNumpy crkne pri string atributih library closed fixed janez 08/10/07
#56 LOESS narobe racuna intervale zaupanja library closed fixed 08/11/07
#250 KEGG widget vrze exception ce ni podatkov in se mu spremeni organizem library closed fixed 1.0 ales 06/12/08
#234 Izhodni signali C4.5 library closed fixed 1.0 janez 06/25/08
#220 distancemap bug library closed fixed 1.0 ales 01/02/10
#275 Popravek za data type not understood daj tudi v branch 1.0 library closed fixed 1.0 janez 07/24/08
#30 Logisticna regresija: zvezni atributi in stepwise library closed fixed martin 06/25/07
#27 Nomogram: vizualizacijske nastavitve ne delajo library closed fixed martin 06/13/07
#51 Orange se ne prevede na AMD64 pod Linuxom library closed wontfix janez 08/10/07
#236 Preimenovanje signala v Data Samplerju library closed fixed 1.0 blaz 01/02/10
#2 File widget ne javlja warninga glede .tab in .txt library closed fixed 1.0 janez 08/07/07
#244 Molecule Visualizer - "All images retrieved from the server" library closed fixed 1.0 ales 06/12/08
#71 napačen completion za kNN classifier library closed fixed 1.0 janez 08/06/07
#285 Verjetni bug v ReliefFovi bestBinarization library closed fixed 1.0 janez 08/05/08
#57 OWFeatureConstructor gleda math.__dict__ ne pa tudi __builtin__.__dict__ library closed fixed janez 08/07/07
#62 kNN: defaulti library closed fixed 1.0 janez 08/08/07
#83 Mac - Ne deluje shranjevanje kot PNG library closed fixed 1.0 gregor 11/06/08
#66 branje .tab fileov library closed fixed 1.0 janez 08/07/07
#53 LineEdit: enter button ne lovi push-a (ko pritisnes, se ne zgodi nic) library closed fixed janez 08/07/07
#74 Neznane vrednosti v tab-delimited fileih library closed fixed 1.0 janez 08/08/07
#47 OWDistributions ima tezavo pri podatkih brez razreda library closed fixed janez 08/08/07
#38 PyQt: problem pri primerjanju QRect z None v Py 2.5 library closed fixed janez 08/08/07
#6 Confusion Matrix: pripenjanje razredov library closed fixed janez 08/08/07
#245 Molecule Visualizer - caching ne deluje library closed fixed 1.0 ales 06/12/08
#4 Confusion Matrix: Napacno stevilo primerov na izhodu library closed fixed janez 08/08/07
#37 LOESS ne samplea dobro library closed fixed janez 08/08/07
#70 OWToolbar builtinFunctions library closed fixed 1.0 janez 08/03/07
#39 OWDiscretization in konteksti library closed fixed janez 08/07/07
#44 Association Rules Viewer nima sortiranja library closed fixed janez 08/09/07
#49 OWConfusionMatrix library closed fixed janez 08/08/07
#19 Shranjevanje v format .txt library closed fixed janez 08/07/07
#121 filter deepCopy ne dela library closed fixed 1.0 janez 05/19/08
#68 Ponovna uporaba obstojecih atributov library closed fixed 1.0 janez 08/10/07
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Note: See TracReports for help on using and creating reports.