{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (1366 matches)

A more complex example to show how to make advanced reports.

Results (901 - 1000 of 1366)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Future (100 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Priority Owner Modified
#511 Znebi se _statisticsc library closed fixed 2.0 janez 12/07/09
#483 test mailov web closed invalid 2.0 marko 12/07/09
#498 testni ticked - email ne dela? canvas closed invalid 2.0 blaz 12/07/09
#529 Nomogram: Report sesuje Orange canvas closed fixed 2.0 janez 12/07/09
#527 Tree graph ne zna narediti reporta - shranjuje sliko canvas closed fixed 2.0 janez 12/08/09
#445 Izbira direktorija za reporte canvas closed fixed 2.0 janez 12/08/09
#339 Redno zaganjanje skripte za sestavljanje kataloga widgetov na webu web closed wontfix 2.0 janez 12/08/09
#528 Data Table ne zna delati reportov canvas closed fixed 2.0 janez 12/08/09
#536 k-means widget ne dela na iris.tab canvas closed fixed 2.0 ales 12/15/09
#363 LinearLearner documentation closed fixed 2.0 ales 12/17/09
#539 test canvas closed fixed 2.0 tomaz 12/28/09
#534 Rank widget ne zna delati Reportov canvas closed fixed 2.0 janez 12/31/09
#530 Dodaj gumb "Report" v Canvas canvas closed fixed 2.0 janez 12/31/09
#507 Test Learners widget, random sampling canvas closed fixed 2.0 janez 12/31/09
#446 Report v Association Rules Viewer ne da urejenih pravil canvas closed fixed 2.0 janez 01/01/10
#361 basket.py (regression test) crashes library closed fixed 2.0 janez 01/02/10
#359 __dict__ razreda orangeClassifier in dedovanje library closed fixed 2.0 janez 01/02/10
#362 domainDepot.py crash library closed fixed 2.0 janez 01/02/10
#202 Testiranje pickle library closed wontfix 1.0 janez 01/02/10
#325 Kombinacija EvaluationResultsContextHandler in PerfectDomainContextHandler canvas closed wontfix 2.0 janez 01/02/10
#328 za racunanje razdalje med atributi je zahtevan razred canvas closed fixed 2.0 janez 01/02/10
#492 Učenje dreves na domenah brez razreda library closed wontfix 2.0 janez 01/02/10
#384 Prosim, ce lahko preveris, kako je z normalizacijo reliefFa v Orange-u. library closed invalid 2.0 janez 01/02/10
#230 select attributes by typing them canvas closed fixed 1.0 somebody 01/04/10
#286 Test Learners podvaja klasifikatorje canvas closed fixed 2.0 blaz 01/04/10
#323 izrojeno regresijsko drevo library closed fixed 2.0 janez 01/04/10
#348 Nomogram ne zna shraniti slike v datoteko canvas closed fixed 2.0 martin 01/04/10
#358 Vrstica About v Canvasu canvas closed fixed 2.0 gregor 01/04/10
#542 F1 ne deluje canvas closed fixed 2.0 matija 01/05/10
#540 Distance map ne zbriše slike, ko je brez podatkov canvas closed fixed 2.0 ales 01/05/10
#494 update genomics databases brez povezave canvas closed fixed 2.0 ales 01/05/10
#462 Commit boxi canvas closed fixed 2.0 ales 01/05/10
#447 linear learner umre na priloženem datasetu library closed fixed 2.0 ales 01/05/10
#436 Data table - improvements canvas closed fixed 2.0 ales 01/05/10
#262 Scrollbar v nomogramu canvas closed worksforme 1.0 somebody 01/06/10
#546 Attribute Statistics - reusable visualization canvas new 2.0 ales 01/13/10
#549 Bug v picklanju SVM library new 2.0 janez 01/15/10
#550 NCBI Discontinued genes canvas closed fixed 2.0 ales 01/20/10
#552 spremebe v izrisu dreves canvas closed fixed 2.0 ales 01/22/10
#541 Login stran na forumu web closed fixed 2.0 janez 01/29/10
#554 man - witneyu v Feature selection canvas closed fixed 2.0 ales 02/12/10
#555 Visible Column selection v OWPipa canvas closed fixed 2.0 ales 02/12/10
#562 UNIX - Orange Canvas ustvari prazen direktorij ~/orange-reports/ canvas new 2.0 somebody 02/23/10
#567 dicty homologs orng_modules closed fixed 2.0 ales 03/17/10
#574 GEO Datasets widget - ne dela - verjetno kaj delno commitano canvas closed fixed 2.0 ales 03/21/10
#551 Distance Map na linuxu canvas closed fixed 2.0 ales 03/31/10
#565 heatmap pod 10.6 dela čudno canvas closed fixed 2.0 ales 04/01/10
#556 Example table (default) sorting order canvas closed fixed 2.0 ales 04/01/10
#577 Slike v KEGG Browser widgetu se dobijo update canvas closed fixed 2.0 ales 04/08/10
#510 na macu tezave z MoleculeVisualizer canvas closed fixed 2.0 ales 04/09/10
#346 Correspondence analysis se ni na qt4 canvas closed fixed 2.0 gregor 04/15/10
#347 SieveMultigram ne mara zveznih atributov canvas closed fixed 2.0 gregor 04/15/10
#351 Parallel coordinates se usuje, ce mu das risat spline canvas closed fixed 2.0 somebody 04/15/10
#582 ExamplesDistance_relief naj ne gleda razreda! library closed fixed 2.0 janez 04/19/10
#586 Napačno prikazovanje dendrograma in neprikazovanje oznak v OWDistanceMap canvas closed fixed 2.0 ales 04/29/10
#561 UNIX - Pade in Hierarchical Clustering opozorilo glede import Set canvas closed fixed 2.0 somebody 05/04/10
#581 LinkStyledItemDelegate na Linuxu pod Qt 4.5 canvas closed fixed 2.0 ales 05/11/10
#588 ExampleDistance_Euclidean in attributi z vsemi neznanimi vrednostmi library closed fixed 2.0 janez 05/11/10
#587 ExampleDistance_Euclidean in attributi z vsemi neznanimi vrednostmi library closed fixed 2.0 janez 05/11/10
#559 Web naj se updatea s svnja web closed fixed 2.0 janez 05/11/10
#589 orngStat.IS in BayesLearner z Laplace estimatorjem orng_modules new 2.0 ales 05/14/10
#590 Report v select data widgetu canvas closed fixed 2.0 ales 05/17/10
#596 Mosaic Display: VizRank ne dela canvas closed fixed 2.0 ales 05/20/10
#601 Ko widgti meljejo podatke bi se morale GUI kontrole disablat canvas new 2.0 ales 05/25/10
#603 Distance Map in izbira zadnje spodnje celice canvas closed fixed 2.0 ales 05/27/10
#593 Potentials v Scaterplotu se ne updata canvas closed fixed 2.0 ales 05/28/10
#606 V Caliibration plot se axis labels nalagajo ena na drugo canvas closed fixed 2.0 ales 06/03/10
#608 Spet problem z #RNGE pri unpicklanju library new 2.0 janez 06/03/10
#609 Prazna tretja vrstica v .tab fileu canvas closed fixed 2.0 somebody 06/05/10
#576 Diskretizacija zaokroža na toliko decimalk, na kolikor se izpisuje atribut library closed wontfix 2.0 janez 06/16/10
#617 Propertyji, ki pricakujejo StringList, ne sprejemajo lista library closed invalid 2.0 janez 06/26/10
#616 Čudno obnašanje Make-a v add-onu Text orng_modules closed fixed 2.0 ales 07/01/10
#611 Refresh po premikanju cen v LiftCruve ne funkcionira canvas closed fixed 2.0 somebody 07/09/10
#626 Mosaic Display odstrani meta atribute canvas closed fixed 2.0 janez 07/12/10
#619 Report v QuickSelect canvas closed fixed 2.0 janez 07/12/10
#625 Predictions: več dodatnih atributov na izhodu canvas closed wontfix 2.0 janez 07/12/10
#631 Parser za C4.5 omejuje dolzino vrstic na 10000 znakov canvas closed fixed 2.0 janez 07/26/10
#615 Scatteplot si ne zapomni kontekstnih settingov canvas closed fixed 2.0 janez 07/26/10
#599 Tipkarska napaka v imenu Variable.randomvalue() library closed fixed 2.0 janez 07/26/10
#602 ExampleDistance_Euclidean na vrze exception na continuiziranih podatkih library closed fixed 2.0 janez 07/26/10
#614 Izbor števila stolpcev v Distributions canvas closed fixed 2.0 janez 07/29/10
#613 Widget za transformacije atributov canvas closed wontfix 2.0 janez 07/29/10
#612 Widget za preiskovanje neznanih vrednosti canvas closed fixed 2.0 janez 07/29/10
#594 Mozen memory leak v (sparse) Association Rules library closed fixed 2.0 janez 08/21/10
#637 ROC Analysis ne upošteva pravilno target classa canvas closed worksforme 2.0 ales 09/03/10
#635 legenda v OWSOM canvas closed fixed 2.0 ales 09/30/10
#639 Data Generator canvas closed fixed 2.0 ales 09/30/10
#636 Hierarchical Clustering widget v vizualizaciji pozabi označene primere pri resize-u widgeta canvas closed fixed 2.0 ales 10/04/10
#641 Maximum recursion error v Update Genomics canvas closed fixed 2.0 ales 10/25/10
#580 Prenova CN2 rules viewer widgeta canvas closed fixed 2.0 ales 11/05/10
#558 Na webu zamenjaj verzijo za Python 2.5 z 2.6 web closed fixed 2.0 janez 11/07/10
#545 Domene v Random Forest orng_modules closed wontfix 2.0 janez 11/07/10
#648 Izboljsati implementacijo orngStat.compute_CD() (critical difference) orng_modules new 2.0 somebody 11/07/10
#618 Kaj se manjka v oknu Report canvas assigned 2.0 janez 11/07/10
#650 Distributions widget ob spremembi razrednih vrednosti ne posodobi interfaca canvas closed fixed 2.0 ales 11/11/10
#404 privzeti Look style na Mac OS X canvas closed fixed 2.0 gregor 11/12/10
#630 Select Attributes podvaja atribute canvas closed fixed 2.0 somebody 11/12/10
#652 Oklepaji v imenih signalov canvas new 2.0 ales 11/18/10
#655 Distribution.normalize naj preveri ce je distribucija res prazna library new 2.0 janez 11/22/10
#651 V GraphicsView widgetih se pri scrollanju pojavijo artifacti canvas closed fixed 2.0 ales 11/22/10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Note: See TracReports for help on using and creating reports.