{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (1366 matches)

A more complex example to show how to make advanced reports.

Results (201 - 300 of 1366)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.0 (100 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Priority Owner Modified
#21 SVMClassifier ni pickleable library closed fixed ales 03/12/08
#55 Licenca SOM library closed fixed 03/13/08
#174 Instalacija preveri, ali je uspela zapisati file? canvas closed fixed 1.0 janez 03/13/08
#155 Dodaj Tcl/Tk v instalacijo library closed fixed 1.0 janez 03/13/08
#187 TkInter naj se po defaultu instalira library closed fixed 1.0 janez 03/13/08
#182 Kemija v genetiko orng_modules closed fixed 1.0 tomaz 03/13/08
#186 Tkinter v instalaciji library closed fixed 1.0 tomaz 03/13/08
#98 numpy v distribucijo library closed fixed 1.0 janez 03/13/08
#208 bug v owcontexts canvas closed fixed 1.0 janez 04/15/08
#124 Report v NBC widgetu library closed fixed 1.0 janez 04/15/08
#132 ExampleTable se usuje, ce pobrises slice library closed fixed 1.0 janez 04/15/08
#147 OWFile ne potrebuje vec izhoda Attribute Definitions canvas closed fixed 1.0 janez 04/15/08
#99 Neuspesna namestitev na zavarovanih Windows XP library closed fixed 1.0 janez 04/15/08
#173 enumeriranje atributov vrne njihove vrednosti library closed fixed 1.0 janez 04/16/08
#162 Caption Random Forest widgeta canvas closed fixed 1.0 marko 04/21/08
#163 Odstranjevanje povezave s podatkov na Random Forest widget traja canvas closed fixed 1.0 marko 04/21/08
#171 Vsaka sprememba Random Forest widgeta sproži signal na izhodu za learner canvas closed fixed 1.0 marko 04/21/08
#194 Hierarchical clustering nima kontekstnih setingov canvas closed fixed 1.0 ales 04/22/08
#143 OWDistributions dies on iris with class removed canvas closed worksforme 1.0 ales 04/22/08
#43 Imputacija neznanih vrednosti v orngScaleData canvas closed fixed gregor 04/22/08
#84 Necelovit izpis napak/izjem library closed fixed 1.0 gregor 04/22/08
#90 Preimenovanje elementa na canvasu library closed fixed 1.0 gregor 04/22/08
#191 Iskanje dupliciranih imen pri preimenovanju widgetov canvas closed fixed 1.0 gregor 04/22/08
#190 Orange Online Help gre na napacno stran canvas closed fixed 1.0 gregor 04/22/08
#215 Odstrani Check for updates canvas closed fixed 1.0 gregor 04/22/08
#136 getmetas(True) za example library closed fixed 1.0 janez 04/22/08
#137 optional argument pri meta atributih naj bo int library closed fixed 1.0 janez 04/22/08
#149 tree prepruning z minSubset ne dela pravilno orng_modules closed fixed 1.0 janez 04/22/08
#156 Drevesa in minSubset library closed fixed 1.0 janez 04/22/08
#107 KernelWarning: 'BayesLearner': threshold can only be optimized for binary classes library closed fixed 1.0 janez 04/22/08
#157 printDot, printTxt orng_modules closed wontfix 1.0 janez 04/22/08
#160 Tale stran crkne z Internal Server error: http://magix.fri.uni-lj.si/orange/doc/modules/orngTextCorpus.htm documentation closed fixed 1.0 janez 04/22/08
#180 orngChem ni zdruzljiv s Pythonom 2.4 orng_modules closed wontfix 1.0 blaz 05/07/08
#223 Exception: 'BayesLearner': threshold can only be optimized for binary classes orng_modules closed fixed 1.0 janez 05/07/08
#216 F1 v widgetih ne deluje canvas closed fixed 1.0 janez 05/08/08
#159 TestLearners ne ulovi exceptiona iz orngTest, ce je razred neznan canvas closed fixed 1.0 blaz 05/08/08
#167 Napaka pri bridges.tab in Test Learners widgetu canvas closed fixed 1.0 blaz 05/08/08
#222 confusion matrix reprint bug canvas closed fixed 1.0 janez 05/08/08
#181 ReliefFov nevarni cache library closed fixed 1.0 janez 05/08/08
#120 freeviz generira prevelike anchorje library closed fixed 1.0 janez 05/09/08
#109 freeviz bug canvas closed fixed 1.0 janez 05/09/08
#185 Napacen operator v opisu veje library closed fixed 1.0 janez 05/09/08
#218 statc.ttest_ind zahteva vzorce enake velikosti library closed fixed 1.0 janez 05/09/08
#151 OWDiscretize in chi square prob canvas closed fixed 1.0 janez 05/09/08
#212 Learnerji v orngModulih naj sprejemajo tudi sezname library closed fixed 1.0 janez 05/10/08
#41 Dovolimo uporabniku, da instalira Pythona kam drugam? library closed fixed janez 05/13/08
#161 statc.loess se usuje, ce mu das risati krivuljo, dolgo samo dve tocki library closed worksforme 1.0 janez 05/17/08
#226 NBC se usuje na Irisu (najbrz problem z loess) library closed fixed 1.0 janez 05/17/08
#188 OWFile naj bere tudi ARRF library closed fixed 1.0 janez 05/18/08
#121 filter deepCopy ne dela library closed fixed 1.0 janez 05/19/08
#118 Bug s konstruktorji spremenljivk library closed fixed 1.0 janez 05/19/08
#154 Select Data ga serje pri Active (in pri odstranjevanju pravil) canvas closed fixed 1.0 janez 05/19/08
#210 Pickleanje data setov library closed invalid 1.0 blaz 05/19/08
#200 Okno About canvas closed invalid 1.0 gregor 05/19/08
#205 Widget graf gre v Prototypes in Associate canvas closed fixed 1.0 miha 05/19/08
#172 Predictions widget ne deluje library closed fixed 1.0 janez 05/19/08
#158 Scatterplot na Linux ne dela canvas closed fixed 1.0 somebody 05/19/08
#207 bug v owcontexts canvas closed duplicate 1.0 somebody 05/19/08
#14 Distributions: baloon help library closed fixed 05/19/08
#29 Data domain: exception ob zapiranju library closed fixed 05/19/08
#20 Attribute Distance library closed fixed janez 05/19/08
#113 potentialsBitmap crkne v widget debugging pri visualizations.py library closed fixed 1.0 janez 05/19/08
#209 OWDistribution ima tezave pri zveznih atributih z eno samo vrednostjo canvas closed fixed 1.0 janez 05/19/08
#195 Widget Predictions nima kontekstnih setingov canvas closed fixed 1.0 janez 05/20/08
#122 Atributi, napisani s PythonVariable se morajo spremeniti, ce se spremeni razred library closed wontfix 1.0 janez 05/20/08
#46 Rezanje z m-oceno na housing library closed wontfix janez 05/20/08
#123 CN2 naserje kup meta atributov orng_modules closed fixed 1.0 martin 05/20/08
#214 Nomogram tiho sprejme napacne klasifikatorje canvas closed fixed 1.0 martin 05/20/08
#219 Nomogram za logisticno regresijo vcasih ne deluje canvas closed fixed 1.0 martin 05/20/08
#213 V doc/modules se valjata orngReinforcement.py in orngReinforcement.html orng_modules closed fixed 1.0 somebody 05/20/08
#225 catalog.chm je (prakticno) prazen canvas closed fixed 1.0 janez 05/22/08
#33 Installer za stabilne verzije library closed fixed janez 05/22/08
#232 CC v discretization library closed fixed 1.0 janez 05/31/08
#240 Spremeni ozadje v forumu. Grozno je. documentation closed fixed 1.0 janez 06/07/08
#233 Discretization: Number of intervals se ne vkljuci canvas closed fixed 1.0 janez 06/07/08
#235 file widget lahko v nekaterih primerih postane presirok ... canvas closed fixed 1.0 janez 06/08/08
#241 OWMoleculeVisualizer - smiles vrednosti canvas closed fixed 1.0 ales 06/10/08
#246 Nomogram ne shranjuje vse settingov (npr. visine in razmiki) canvas closed fixed 1.0 janez 06/10/08
#238 Nomogram potrebuje dva taba? canvas closed fixed 1.0 janez 06/10/08
#243 OWFeatureSelection.py se razsuje na string atributih library closed fixed 1.0 ales 06/11/08
#248 Molecule Visualizer - molecule title attributes ostaja prazen library closed fixed 1.0 ales 06/11/08
#245 Molecule Visualizer - caching ne deluje library closed fixed 1.0 ales 06/12/08
#244 Molecule Visualizer - "All images retrieved from the server" library closed fixed 1.0 ales 06/12/08
#250 KEGG widget vrze exception ce ni podatkov in se mu spremeni organizem library closed fixed 1.0 ales 06/12/08
#252 KEGG widget vrze exception - Use variable names library closed duplicate 1.0 ales 06/13/08
#254 KEGG: KEGG Pathway browser -> KEGG Pathway Browser canvas closed fixed 1.0 ales 06/13/08
#253 KEGG se razsuje na dicty podatkih canvas closed fixed 1.0 ales 06/14/08
#258 Hierarchical clustering: nic na outputu canvas closed worksforme 1.0 ales 06/15/08
#234 Izhodni signali C4.5 library closed fixed 1.0 janez 06/25/08
#271 OWScatterPlot ne dela library closed fixed 1.0 gregor 07/15/08
#275 Popravek za data type not understood daj tudi v branch 1.0 library closed fixed 1.0 janez 07/24/08
#273 C4.5 drevesa se ne prikazejo v vizualizacijskem widgetu canvas closed fixed 1.0 ales 07/28/08
#269 File si ne zapomni nastavitve za sestavljanje novih atributov canvas closed fixed 2.0 janez 07/31/08
#266 Neaktivni pogoji v widgetu Select Data canvas closed fixed 2.0 janez 08/01/08
#242 Deljenje z niclo v orngContingency.ChiSquareProb orng_modules closed fixed 1.0 janez 08/02/08
#268 Distributions nima izbranih razredov canvas closed fixed 2.0 janez 08/04/08
#285 Verjetni bug v ReliefFovi bestBinarization library closed fixed 1.0 janez 08/05/08
#290 LinearProjections se sesuje cim dobi podatke canvas closed fixed 1.0 janez 08/07/08
#239 Nomogram - skatla yAxis canvas closed fixed 1.0 blaz 08/24/08
#83 Mac - Ne deluje shranjevanje kot PNG library closed fixed 1.0 gregor 11/06/08
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Note: See TracReports for help on using and creating reports.