{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (1366 matches)

A more complex example to show how to make advanced reports.

Results (701 - 800 of 1366)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2.6 (1 match)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Priority Owner Modified
#1353 Select Genes - import should display number of genes in the set addon/bioinformatics closed fixed ales 01/21/14

3.0 (43 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Priority Owner Modified
#675 Ukiniti razlikovanje med DC in DK library closed fixed 2.0 janez 07/01/11
#667 Preveri delovanje NamedConstants library closed fixed 2.0 janez 07/01/11
#673 Poimenuj argumente v ParseTuple library closed fixed 2.0 janez 07/01/11
#674 Spremeni _nonzero v _bool v pyxtractu in interfaceu library closed fixed 2.0 janez 07/01/11
#679 Urediti tipe exceptionov in sporočila o napakah library closed fixed 2.0 janez 07/20/11
#863 Conversion constructors for Example library new 2.0 janez 07/20/11
#876 Optimized file reading library new 2.0 janez 08/01/11
#873 Reimplement PythonVariables other new 2.0 janez 08/01/11
#936 Add unit tests for continuous domains for kNN and Majority other new 2.0 janez 09/02/11
#960 Setting errors versus throwing exceptions other new 2.0 janez 09/15/11
#961 Make wrapped methods and special methods const where appropriate other closed fixed 2.0 janez 09/17/11
#957 Decrease the size of class TMetaValue library closed fixed 2.0 janez 09/17/11
#669 Preveri picklanje: se v __reduce__ pravilno uporablja y# namesto s#? library closed wontfix 2.0 janez 09/17/11
#969 Consider making Contingency more efficient other new 2.0 janez 09/27/11
#970 Add unit tests for entropy discretization other new 2.0 janez 09/27/11
#974 Faster threshold search other new 2.0 janez 09/29/11
#1007 Enable orange learners to return subclass of classifier. other closed fixed 2.0 janez 11/15/11
#1051 Weight in vectors, meta attributes attached to examples other closed fixed 2.0 janez 01/02/12
#1068 Assigning vectors to tables library new 2.0 janez 01/30/12
#768 reference documentation - Subtyping Orange classes in Python documentation new 2.0 02/14/12
#1129 Unit tests for logistic regression fiter library new 2.0 janez 03/10/12
#1138 "Smart new" for Learner library new 2.0 janez 03/13/12
#1142 Clsutering in Orange 3.0 needs more unit tests library new 2.0 03/19/12
#1150 Multi-dimensional class variables library new 03/22/12
#1151 Reimplement RemoveRedundantOneValue and RemoveUnused values in Python library new 03/23/12
#670 PyLong_FromLong spremeni v PyBool_FromLong, kjer je potrebno library closed fixed 2.0 janez 03/24/12
#671 V Py_BuildValue zamenjaj s# z y#, kjer je potrebno library closed fixed 2.0 janez 03/24/12
#672 V PyArg_ParseTuple zamenjaj s# z y#, kjer je potrebno library closed fixed 2.0 janez 03/24/12
#680 Metode values, keys in items naj vračajo iteratorje library closed fixed 2.0 janez 03/24/12
#681 Ukini metodo has_key, poskrbi, da imaš ustrezen slot library closed fixed 2.0 janez 03/24/12
#958 Replace allVariables with a multimap library assigned 2.0 janez 03/24/12
#1162 ExamplesDistance_Relief and ignoreClass library new 03/27/12
#1169 Check unpickling of Variables library new 03/30/12
#676 Aliasi za atribute so ukinjeni library closed wontfix 2.0 janez 03/30/12
#1152 Aliases for methods and values library closed fixed 03/30/12
#1165 What does earth do if it encounters unknown class values? library new 04/03/12
#678 corn.computeCDTList: Je PyObject_Call zamenjava za PyInstance_New library closed worksforme 2.0 janez 04/03/12
#1128 Unit tests for imputation library new 2.0 janez 04/03/12
#668 Preveri branje in pisanje datotek (Utf-8, kontrolni znaki a la \t...) library closed wontfix 2.0 janez 04/06/12
#677 Popraviti dokumentacijo o lastnih outputih library closed wontfix 2.0 janez 04/06/12
#1166 Implement ExampleTable.save library closed fixed 04/06/12
#1174 Add more unit tests for ExampleTable.save library new 04/06/12
#1181 Reimplement warnings about file formats library closed fixed 04/23/12

Future (56 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Priority Owner Modified
#31 Scatterplot: trendline new gregor 05/02/07
#32 Data sample: Oznaka folda kot nov atribut new 05/07/07
#52 Widget, ki podatke posilja po casu new 05/15/07
#59 Forum naj posilja maile library closed wontfix janez 09/12/07
#5 Confusion Matrix: Izbiranje ne deluje library closed fixed janez 11/01/07
#67 Predictions widget vrze izjemo, ce nisi povezal datoteke in kliknes "Send Data" canvas closed fixed blaz 01/01/08
#165 Urejanje podatkov o stestiranih learnerjih v Test Learners widgetu canvas new 1.0 blaz 03/13/08
#189 Loess pri bayesu library closed fixed 1.0 janez 05/17/08
#170 Test Learner widget naj ima možnost shraniti rezultate v datoteko library closed wontfix 1.0 gregor, janez 05/19/08
#135 textAttributePos to be determined automatically orng_modules new 1.0 sasa 05/19/08
#139 CA shuld not use category attribute orng_modules new 1.0 sasa 05/19/08
#140 OWCorrAnalysis canvas new 1.0 sasa 05/19/08
#138 coloring of points in Correspondence Analysis orng_modules new 1.0 somebody 05/19/08
#102 Statistika dolpotegov documentation closed fixed somebody 05/20/08
#42 OWImpute in odstranjevanje primerov library closed fixed janez 05/20/08
#148 Sieve naj kaze stevilke se v kaksnem tabu canvas closed wontfix 1.0 janez 05/20/08
#150 "resolucija" v widgetu za diskretizacijo canvas closed wontfix 1.0 janez 05/20/08
#257 KMeans naj omogoca nastaviti, kot kaj naj shrani id canvas closed fixed 1.0 janez 06/26/08
#256 Hierarchical clustering: Horizontal size ne dela canvas closed fixed 1.0 ales 06/27/08
#78 Simbolicni integerji library closed fixed 1.0 janez 07/03/08
#265 _pyxtract.bat ne dela pod cmd library closed fixed 1.0 janez 07/03/08
#270 Tree Viewer na zacetku vedno narise "torte" canvas closed fixed 2.0 ales 07/09/08
#274 Hitrejsi orngRegistry canvas closed fixed 2.0 janez 07/23/08
#280 Popravi tip signala za itemsete canvas closed fixed 2.0 janez 07/29/08
#282 ItemsetInducer in zvezni atributi library closed fixed 2.0 janez 07/30/08
#279 Precompiled headerji library closed wontfix 2.0 janez 07/31/08
#277 V dokumentacijo dodaj, kar je novega v pravilih library closed fixed 2.0 janez 08/01/08
#278 MeasureAttributes_Python naj bere needs library closed fixed 2.0 janez 08/02/08
#58 Dokumentacija za statc library closed wontfix janez 08/02/08
#272 Binarizacija eden proti vsem v drevesih library closed fixed 2.0 janez 08/02/08
#228 ORANGE_DATA_PATH library closed fixed 1.0 janez 08/04/08
#18 compare2AUCs ne deluje library closed wontfix janez 08/04/08
#249 Don't know in don't care library closed wontfix 1.0 janez 08/04/08
#17 Numpy: pretvorba meta atributov iz ExampleTable v numpy in obratno library closed wontfix janez 08/04/08
#15 Load File wizard library new 08/04/08
#247 AttributeDistance je primitiven library closed wontfix 1.0 janez 08/04/08
#196 Calibration Plot nima kontekstnih setingov canvas closed fixed 1.0 janez 08/05/08
#259 ExampleTable's filter method fails library closed fixed 1.0 janez 08/05/08
#64 Pickleanje in atributi library closed duplicate 1.0 janez 08/05/08
#12 Rank Attributes library closed fixed janez 08/05/08
#10 Attribute Statistics: napisati na novo library new 08/05/08
#229 Diskretizacija atributa s premalo razlicnimi vrednostmi library closed fixed 1.0 janez 08/05/08
#264 Wardova razdalja v hierarhicnem clusteringu library closed fixed 1.0 janez 08/05/08
#8 Unicode v imenih direktorijev in datotek library closed wontfix janez 08/05/08
#211 Hitrost branja .tab fileov library closed wontfix 1.0 janez 08/05/08
#184 Sesuvanje pri branju neumnih .txt datotek library closed fixed 1.0 janez 08/05/08
#289 Scatterplot - VizRank - Outliers ne vzame označenega primera canvas new 1.0 gregor 08/07/08
#292 Mosaic Display - subboxes canvas new 1.0 gregor 08/08/08
#300 data set info files documentation new 2.0 blaz 08/24/08
#299 knn learnerju ne uspem podati novega distance construkturja library closed fixed 2.0 janez 08/27/08
#305 GO: ob updatanju annotacij je treba posodobiti ontologijo orng_modules new 2.0 ales 09/25/08
#306 GO: nalaganje več anotacij hkrati, loadanje ontologije orng_modules closed fixed 2.0 ales 10/17/08
#308 GO: prepis v Python orng_modules closed fixed 2.0 ales 10/17/08
#206 Dokumentacija za widget Graph canvas closed fixed 1.0 miha 11/20/08
#303 network prikaze oblacek takoj ko se pojavi na platnu canvas closed fixed 2.0 miha 11/20/08
#312 orngNetwork - koncnice pri shranjevanju orng_modules closed fixed 2.0 miha 11/20/08
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Note: See TracReports for help on using and creating reports.