{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (1366 matches)

A more complex example to show how to make advanced reports.

Results (201 - 300 of 1366)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.0 (100 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Priority Owner Modified
#173 enumeriranje atributov vrne njihove vrednosti library closed fixed 1.0 janez 04/16/08
#99 Neuspesna namestitev na zavarovanih Windows XP library closed fixed 1.0 janez 04/15/08
#132 ExampleTable se usuje, ce pobrises slice library closed fixed 1.0 janez 04/15/08
#147 OWFile ne potrebuje vec izhoda Attribute Definitions canvas closed fixed 1.0 janez 04/15/08
#137 optional argument pri meta atributih naj bo int library closed fixed 1.0 janez 04/22/08
#149 tree prepruning z minSubset ne dela pravilno orng_modules closed fixed 1.0 janez 04/22/08
#136 getmetas(True) za example library closed fixed 1.0 janez 04/22/08
#157 printDot, printTxt orng_modules closed wontfix 1.0 janez 04/22/08
#160 Tale stran crkne z Internal Server error: http://magix.fri.uni-lj.si/orange/doc/modules/orngTextCorpus.htm documentation closed fixed 1.0 janez 04/22/08
#107 KernelWarning: 'BayesLearner': threshold can only be optimized for binary classes library closed fixed 1.0 janez 04/22/08
#223 Exception: 'BayesLearner': threshold can only be optimized for binary classes orng_modules closed fixed 1.0 janez 05/07/08
#216 F1 v widgetih ne deluje canvas closed fixed 1.0 janez 05/08/08
#156 Drevesa in minSubset library closed fixed 1.0 janez 04/22/08
#181 ReliefFov nevarni cache library closed fixed 1.0 janez 05/08/08
#120 freeviz generira prevelike anchorje library closed fixed 1.0 janez 05/09/08
#222 confusion matrix reprint bug canvas closed fixed 1.0 janez 05/08/08
#208 bug v owcontexts canvas closed fixed 1.0 janez 04/15/08
#183 SOM ven iz distribucije library closed fixed 1.0 janez 02/20/08
#185 Napacen operator v opisu veje library closed fixed 1.0 janez 05/09/08
#109 freeviz bug canvas closed fixed 1.0 janez 05/09/08
#151 OWDiscretize in chi square prob canvas closed fixed 1.0 janez 05/09/08
#187 TkInter naj se po defaultu instalira library closed fixed 1.0 janez 03/13/08
#218 statc.ttest_ind zahteva vzorce enake velikosti library closed fixed 1.0 janez 05/09/08
#188 OWFile naj bere tudi ARRF library closed fixed 1.0 janez 05/18/08
#118 Bug s konstruktorji spremenljivk library closed fixed 1.0 janez 05/19/08
#121 filter deepCopy ne dela library closed fixed 1.0 janez 05/19/08
#38 PyQt: problem pri primerjanju QRect z None v Py 2.5 library closed fixed janez 08/08/07
#226 NBC se usuje na Irisu (najbrz problem z loess) library closed fixed 1.0 janez 05/17/08
#154 Select Data ga serje pri Active (in pri odstranjevanju pravil) canvas closed fixed 1.0 janez 05/19/08
#2 File widget ne javlja warninga glede .tab in .txt library closed fixed 1.0 janez 08/07/07
#172 Predictions widget ne deluje library closed fixed 1.0 janez 05/19/08
#113 potentialsBitmap crkne v widget debugging pri visualizations.py library closed fixed 1.0 janez 05/19/08
#20 Attribute Distance library closed fixed janez 05/19/08
#68 Ponovna uporaba obstojecih atributov library closed fixed 1.0 janez 08/10/07
#161 statc.loess se usuje, ce mu das risati krivuljo, dolgo samo dve tocki library closed worksforme 1.0 janez 05/17/08
#46 Rezanje z m-oceno na housing library closed wontfix janez 05/20/08
#122 Atributi, napisani s PythonVariable se morajo spremeniti, ce se spremeni razred library closed wontfix 1.0 janez 05/20/08
#195 Widget Predictions nima kontekstnih setingov canvas closed fixed 1.0 janez 05/20/08
#51 Orange se ne prevede na AMD64 pod Linuxom library closed wontfix janez 08/10/07
#37 LOESS ne samplea dobro library closed fixed janez 08/08/07
#33 Installer za stabilne verzije library closed fixed janez 05/22/08
#232 CC v discretization library closed fixed 1.0 janez 05/31/08
#225 catalog.chm je (prakticno) prazen canvas closed fixed 1.0 janez 05/22/08
#233 Discretization: Number of intervals se ne vkljuci canvas closed fixed 1.0 janez 06/07/08
#115 Problemi pri shranjevanju kontekstov canvas closed fixed 1.0 janez 11/01/07
#112 DataDomain ne zna shraniti setingov canvas closed fixed 1.0 janez 11/01/07
#235 file widget lahko v nekaterih primerih postane presirok ... canvas closed fixed 1.0 janez 06/08/08
#104 Py_ssize_t namesto int library closed fixed 1.0 janez 09/25/07
#240 Spremeni ozadje v forumu. Grozno je. documentation closed fixed 1.0 janez 06/07/08
#238 Nomogram potrebuje dva taba? canvas closed fixed 1.0 janez 06/10/08
#41 Dovolimo uporabniku, da instalira Pythona kam drugam? library closed fixed janez 05/13/08
#9 Attribute Statistics racuna porazdelitve string atributov library closed fixed janez 09/25/07
#50 Pade ima tezave s self.errors library closed worksforme janez 08/09/07
#209 OWDistribution ima tezave pri zveznih atributih z eno samo vrednostjo canvas closed fixed 1.0 janez 05/19/08
#19 Shranjevanje v format .txt library closed fixed janez 08/07/07
#71 napačen completion za kNN classifier library closed fixed 1.0 janez 08/06/07
#74 Neznane vrednosti v tab-delimited fileih library closed fixed 1.0 janez 08/08/07
#35 mfc71.dll pri PythonWin closed fixed janez 05/10/07
#246 Nomogram ne shranjuje vse settingov (npr. visine in razmiki) canvas closed fixed 1.0 janez 06/10/08
#275 Popravek za data type not understood daj tudi v branch 1.0 library closed fixed 1.0 janez 07/24/08
#76 dva buga z drevesi canvas closed fixed 1.0 janez 08/10/07
#234 Izhodni signali C4.5 library closed fixed 1.0 janez 06/25/08
#53 LineEdit: enter button ne lovi push-a (ko pritisnes, se ne zgodi nic) library closed fixed janez 08/07/07
#75 Novi argumenti za newmetaid documentation closed fixed 1.0 janez 08/09/07
#54 ExampleTable.toNumpy crkne pri string atributih library closed fixed janez 08/10/07
#63 Pade odstrani meta atribute orng_modules closed fixed 1.0 janez 08/09/07
#285 Verjetni bug v ReliefFovi bestBinarization library closed fixed 1.0 janez 08/05/08
#6 Confusion Matrix: pripenjanje razredov library closed fixed janez 08/08/07
#268 Distributions nima izbranih razredov canvas closed fixed 2.0 janez 08/04/08
#242 Deljenje z niclo v orngContingency.ChiSquareProb orng_modules closed fixed 1.0 janez 08/02/08
#290 LinearProjections se sesuje cim dobi podatke canvas closed fixed 1.0 janez 08/07/08
#212 Learnerji v orngModulih naj sprejemajo tudi sezname library closed fixed 1.0 janez 05/10/08
#62 kNN: defaulti library closed fixed 1.0 janez 08/08/07
#82 naivni bayes z loess ne napoveduje pravilno robnih primerov library closed fixed 1.0 janez 08/31/07
#80 spletne strani - ikona za tiskanje vrze napako documentation closed fixed 1.0 janez 08/22/07
#266 Neaktivni pogoji v widgetu Select Data canvas closed fixed 2.0 janez 08/01/08
#34 _orngCRS v stabilnih distribucijah manjka closed fixed janez 05/08/07
#4 Confusion Matrix: Napacno stevilo primerov na izhodu library closed fixed janez 08/08/07
#69 Select Attributes vedno obdrzi meta atribute canvas closed fixed 1.0 janez 08/08/07
#269 File si ne zapomni nastavitve za sestavljanje novih atributov canvas closed fixed 2.0 janez 07/31/08
#47 OWDistributions ima tezavo pri podatkih brez razreda library closed fixed janez 08/08/07
#57 OWFeatureConstructor gleda math.__dict__ ne pa tudi __builtin__.__dict__ library closed fixed janez 08/07/07
#44 Association Rules Viewer nima sortiranja library closed fixed janez 08/09/07
#49 OWConfusionMatrix library closed fixed janez 08/08/07
#70 OWToolbar builtinFunctions library closed fixed 1.0 janez 08/03/07
#85 Mac - Rank widget ne deluje canvas closed fixed 1.0 janez 08/30/07
#45 Attribute Distance library closed worksforme janez 08/09/07
#39 OWDiscretization in konteksti library closed fixed janez 08/07/07
#162 Caption Random Forest widgeta canvas closed fixed 1.0 marko 04/21/08
#171 Vsaka sprememba Random Forest widgeta sproži signal na izhodu za learner canvas closed fixed 1.0 marko 04/21/08
#163 Odstranjevanje povezave s podatkov na Random Forest widget traja canvas closed fixed 1.0 marko 04/21/08
#77 bug v nomogramu canvas closed fixed 1.0 martin 11/11/07
#103 Zamenjava Numeric z numpy v nomogramih canvas closed fixed 1.0 martin 11/11/07
#65 dokumentacija za orngLR je zastarela documentation closed fixed martin 11/11/07
#110 Nomogram se izrisuje dvakrat canvas closed fixed 1.0 martin 11/11/07
#30 Logisticna regresija: zvezni atributi in stepwise library closed fixed martin 06/25/07
#27 Nomogram: vizualizacijske nastavitve ne delajo library closed fixed martin 06/13/07
#123 CN2 naserje kup meta atributov orng_modules closed fixed 1.0 martin 05/20/08
#214 Nomogram tiho sprejme napacne klasifikatorje canvas closed fixed 1.0 martin 05/20/08
#219 Nomogram za logisticno regresijo vcasih ne deluje canvas closed fixed 1.0 martin 05/20/08
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Note: See TracReports for help on using and creating reports.