{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (1366 matches)

A more complex example to show how to make advanced reports.

Results (101 - 200 of 1366)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ticket Summary Component Status Resolution Version Priority Owner Modified
#1236 Segfault after upgrade to Ubuntu 12.10 library closed fixed ales 02/06/13
#1207 python26 pacakge's orangeqt is liked to python27.dll not python26.dll library closed fixed ales 02/06/13
#1301 Broken links web closed fixed miha 04/24/13
#1306 Fix global widget settings persistence canvas closed fixed ales 07/02/13
#1331 Canvas: error WidgetManager and SignalManager new-canvas closed fixed ales 10/08/13
#1332 Orange.data.Value comparison for unknown values is inconsistent library closed fixed ales 10/08/13
#1348 Atribute Error when running k-means clustering other closed fixed ales 12/16/13
#1354 Strange numeric corruption bug in reading simple .txt file? library closed wontfix 01/09/14
#1205 TypeError in Select Attributes on Orange Canvas canvas assigned ales 07/09/12
#1286 Ctrl + Q shortcut new-canvas new 02/20/13
#1223 Orange GUI for ETL jobs? other new askeluv 08/08/12
#1241 Executing long-running python scripts hang the orange-canvas UI canvas new 01/07/13
#1298 Middle mouse button for scrolling canvas canvas new 04/14/13

1.0 (87 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Priority Owner Modified
#161 statc.loess se usuje, ce mu das risati krivuljo, dolgo samo dve tocki library closed worksforme 1.0 janez 05/17/08
#121 filter deepCopy ne dela library closed fixed 1.0 janez 05/19/08
#41 Dovolimo uporabniku, da instalira Pythona kam drugam? library closed fixed janez 05/13/08
#172 Predictions widget ne deluje library closed fixed 1.0 janez 05/19/08
#200 Okno About canvas closed invalid 1.0 gregor 05/19/08
#207 bug v owcontexts canvas closed duplicate 1.0 somebody 05/19/08
#14 Distributions: baloon help library closed fixed 05/19/08
#158 Scatterplot na Linux ne dela canvas closed fixed 1.0 somebody 05/19/08
#205 Widget graf gre v Prototypes in Associate canvas closed fixed 1.0 miha 05/19/08
#154 Select Data ga serje pri Active (in pri odstranjevanju pravil) canvas closed fixed 1.0 janez 05/19/08
#118 Bug s konstruktorji spremenljivk library closed fixed 1.0 janez 05/19/08
#188 OWFile naj bere tudi ARRF library closed fixed 1.0 janez 05/18/08
#226 NBC se usuje na Irisu (najbrz problem z loess) library closed fixed 1.0 janez 05/17/08
#210 Pickleanje data setov library closed invalid 1.0 blaz 05/19/08
#212 Learnerji v orngModulih naj sprejemajo tudi sezname library closed fixed 1.0 janez 05/10/08
#209 OWDistribution ima tezave pri zveznih atributih z eno samo vrednostjo canvas closed fixed 1.0 janez 05/19/08
#195 Widget Predictions nima kontekstnih setingov canvas closed fixed 1.0 janez 05/20/08
#113 potentialsBitmap crkne v widget debugging pri visualizations.py library closed fixed 1.0 janez 05/19/08
#46 Rezanje z m-oceno na housing library closed wontfix janez 05/20/08
#123 CN2 naserje kup meta atributov orng_modules closed fixed 1.0 martin 05/20/08
#122 Atributi, napisani s PythonVariable se morajo spremeniti, ce se spremeni razred library closed wontfix 1.0 janez 05/20/08
#20 Attribute Distance library closed fixed janez 05/19/08
#213 V doc/modules se valjata orngReinforcement.py in orngReinforcement.html orng_modules closed fixed 1.0 somebody 05/20/08
#225 catalog.chm je (prakticno) prazen canvas closed fixed 1.0 janez 05/22/08
#219 Nomogram za logisticno regresijo vcasih ne deluje canvas closed fixed 1.0 martin 05/20/08
#232 CC v discretization library closed fixed 1.0 janez 05/31/08
#240 Spremeni ozadje v forumu. Grozno je. documentation closed fixed 1.0 janez 06/07/08
#33 Installer za stabilne verzije library closed fixed janez 05/22/08
#214 Nomogram tiho sprejme napacne klasifikatorje canvas closed fixed 1.0 martin 05/20/08
#29 Data domain: exception ob zapiranju library closed fixed 05/19/08
#151 OWDiscretize in chi square prob canvas closed fixed 1.0 janez 05/09/08
#238 Nomogram potrebuje dva taba? canvas closed fixed 1.0 janez 06/10/08
#243 OWFeatureSelection.py se razsuje na string atributih library closed fixed 1.0 ales 06/11/08
#246 Nomogram ne shranjuje vse settingov (npr. visine in razmiki) canvas closed fixed 1.0 janez 06/10/08
#245 Molecule Visualizer - caching ne deluje library closed fixed 1.0 ales 06/12/08
#244 Molecule Visualizer - "All images retrieved from the server" library closed fixed 1.0 ales 06/12/08
#248 Molecule Visualizer - molecule title attributes ostaja prazen library closed fixed 1.0 ales 06/11/08
#241 OWMoleculeVisualizer - smiles vrednosti canvas closed fixed 1.0 ales 06/10/08
#254 KEGG: KEGG Pathway browser -> KEGG Pathway Browser canvas closed fixed 1.0 ales 06/13/08
#253 KEGG se razsuje na dicty podatkih canvas closed fixed 1.0 ales 06/14/08
#252 KEGG widget vrze exception - Use variable names library closed duplicate 1.0 ales 06/13/08
#234 Izhodni signali C4.5 library closed fixed 1.0 janez 06/25/08
#271 OWScatterPlot ne dela library closed fixed 1.0 gregor 07/15/08
#258 Hierarchical clustering: nic na outputu canvas closed worksforme 1.0 ales 06/15/08
#250 KEGG widget vrze exception ce ni podatkov in se mu spremeni organizem library closed fixed 1.0 ales 06/12/08
#235 file widget lahko v nekaterih primerih postane presirok ... canvas closed fixed 1.0 janez 06/08/08
#266 Neaktivni pogoji v widgetu Select Data canvas closed fixed 2.0 janez 08/01/08
#242 Deljenje z niclo v orngContingency.ChiSquareProb orng_modules closed fixed 1.0 janez 08/02/08
#269 File si ne zapomni nastavitve za sestavljanje novih atributov canvas closed fixed 2.0 janez 07/31/08
#285 Verjetni bug v ReliefFovi bestBinarization library closed fixed 1.0 janez 08/05/08
#290 LinearProjections se sesuje cim dobi podatke canvas closed fixed 1.0 janez 08/07/08
#268 Distributions nima izbranih razredov canvas closed fixed 2.0 janez 08/04/08
#273 C4.5 drevesa se ne prikazejo v vizualizacijskem widgetu canvas closed fixed 1.0 ales 07/28/08
#179 Izklop jitteringa ne resetira "show probabilities" canvas closed fixed 1.0 gregor 12/01/08
#263 Scatterplot widget - Show color legend ne deluje library closed fixed 1.0 gregor 12/01/08
#83 Mac - Ne deluje shranjevanje kot PNG library closed fixed 1.0 gregor 11/06/08
#236 Preimenovanje signala v Data Samplerju library closed fixed 1.0 blaz 01/02/10
#178 Manjka ikona canvasa canvas closed fixed 1.0 tomaz 01/04/10
#297 Parallel Coordinates nepravilno prikaze izbrane primere (Selected Examples) canvas closed fixed 1.0 gregor 12/02/08
#239 Nomogram - skatla yAxis canvas closed fixed 1.0 blaz 08/24/08
#275 Popravek za data type not understood daj tudi v branch 1.0 library closed fixed 1.0 janez 07/24/08
#233 Discretization: Number of intervals se ne vkljuci canvas closed fixed 1.0 janez 06/07/08
#218 statc.ttest_ind zahteva vzorce enake velikosti library closed fixed 1.0 janez 05/09/08
#224 test learners bug canvas closed fixed 1.0 blaz 03/30/11
#91 UNIX - Python datotekam, ki jih ustvari Orange, je potrebno dodati shebang library closed fixed 1.0 mitar 07/01/11
#152 Sieve na Macu/Linuxu ne pokaze nic canvas closed fixed 1.0 mitar 03/30/11
#74 Neznane vrednosti v tab-delimited fileih library closed fixed 1.0 janez 08/08/07
#38 PyQt: problem pri primerjanju QRect z None v Py 2.5 library closed fixed janez 08/08/07
#89 Mac - Razbitje podoken na samostojna okna library closed invalid 1.0 mitar 03/30/11
#199 Se drevesa C4.5 izrisujejo pravilno? canvas closed wontfix 1.0 blaz 07/01/11
#4 Confusion Matrix: Napacno stevilo primerov na izhodu library closed fixed janez 08/08/07
#37 LOESS ne samplea dobro library closed fixed janez 08/08/07
#47 OWDistributions ima tezavo pri podatkih brez razreda library closed fixed janez 08/08/07
#227 Calibration plot usuje Orange library closed wontfix 1.0 tomaz 07/01/11
#217 Calibration Plot se usuje, ce mu das risati graf za drevo library closed wontfix 1.0 tomaz 07/01/11
#177 bug v OWTestlearners orng_modules closed fixed 1.0 blaz 03/30/11
#251 Tipkanje stevila foldov v Test Learners canvas closed fixed 1.0 blaz 03/30/11
#198 Se distribucija za OsX zdaj vsakonocno builda in testira? library closed worksforme 1.0 mitar 03/10/11
#255 DistanceMap: legenda in gamma canvas closed fixed 1.0 blaz 01/04/10
#88 Mac - Delovanje standardnih shortcutov s tipkovnico library closed fixed 1.0 mitar 01/04/10
#220 distancemap bug library closed fixed 1.0 ales 01/02/10
#296 Sieve Multigram crashne na zveznih podatkih canvas closed fixed 1.0 gregor 12/01/08
#294 Survey Plot - Attribute ordering canvas closed fixed 1.0 gregor 12/01/08
#192 izjeme pri dodajanju widgetov canvas closed fixed 1.0 gregor 12/01/08
#96 Mac - Prevelika okna library closed fixed 1.0 gregor 12/01/08
#62 kNN: defaulti library closed fixed 1.0 janez 08/08/07
#75 Novi argumenti za newmetaid documentation closed fixed 1.0 janez 08/09/07
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Note: See TracReports for help on using and creating reports.