{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (1366 matches)

A more complex example to show how to make advanced reports.

Results (201 - 300 of 1366)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.0 (100 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Priority Owner Modified
#118 Bug s konstruktorji spremenljivk library closed fixed 1.0 janez 05/19/08
#121 filter deepCopy ne dela library closed fixed 1.0 janez 05/19/08
#161 statc.loess se usuje, ce mu das risati krivuljo, dolgo samo dve tocki library closed worksforme 1.0 janez 05/17/08
#41 Dovolimo uporabniku, da instalira Pythona kam drugam? library closed fixed janez 05/13/08
#151 OWDiscretize in chi square prob canvas closed fixed 1.0 janez 05/09/08
#218 statc.ttest_ind zahteva vzorce enake velikosti library closed fixed 1.0 janez 05/09/08
#222 confusion matrix reprint bug canvas closed fixed 1.0 janez 05/08/08
#167 Napaka pri bridges.tab in Test Learners widgetu canvas closed fixed 1.0 blaz 05/08/08
#216 F1 v widgetih ne deluje canvas closed fixed 1.0 janez 05/08/08
#223 Exception: 'BayesLearner': threshold can only be optimized for binary classes orng_modules closed fixed 1.0 janez 05/07/08
#157 printDot, printTxt orng_modules closed wontfix 1.0 janez 04/22/08
#107 KernelWarning: 'BayesLearner': threshold can only be optimized for binary classes library closed fixed 1.0 janez 04/22/08
#149 tree prepruning z minSubset ne dela pravilno orng_modules closed fixed 1.0 janez 04/22/08
#137 optional argument pri meta atributih naj bo int library closed fixed 1.0 janez 04/22/08
#191 Iskanje dupliciranih imen pri preimenovanju widgetov canvas closed fixed 1.0 gregor 04/22/08
#90 Preimenovanje elementa na canvasu library closed fixed 1.0 gregor 04/22/08
#43 Imputacija neznanih vrednosti v orngScaleData canvas closed fixed gregor 04/22/08
#143 OWDistributions dies on iris with class removed canvas closed worksforme 1.0 ales 04/22/08
#163 Odstranjevanje povezave s podatkov na Random Forest widget traja canvas closed fixed 1.0 marko 04/21/08
#162 Caption Random Forest widgeta canvas closed fixed 1.0 marko 04/21/08
#99 Neuspesna namestitev na zavarovanih Windows XP library closed fixed 1.0 janez 04/15/08
#147 OWFile ne potrebuje vec izhoda Attribute Definitions canvas closed fixed 1.0 janez 04/15/08
#182 Kemija v genetiko orng_modules closed fixed 1.0 tomaz 03/13/08
#187 TkInter naj se po defaultu instalira library closed fixed 1.0 janez 03/13/08
#174 Instalacija preveri, ali je uspela zapisati file? canvas closed fixed 1.0 janez 03/13/08
#55 Licenca SOM library closed fixed 03/13/08
#130 TextMining - Apply Button & Smooth signal propagation in Text Widgets orng_modules closed fixed 1.0 sasa 01/20/08
#129 Progress bars for text widgets orng_modules closed fixed 1.0 sasa 01/20/08
#126 Text preprocessing widget - language orng_modules closed fixed 1.0 sasa 01/20/08
#48 OWPredictions library closed fixed blaz 01/01/08
#105 Test Learner je prevec disablean canvas closed fixed 1.0 blaz 12/14/07
#146 TestLearners in stevilo foldov canvas closed fixed 1.0 blaz 12/14/07
#142 OWDistributions - implementation of mouse over graph items canvas closed fixed 1.0 ales 12/11/07
#141 MDS crashes on text mining data set canvas closed fixed 1.0 ales 11/30/07
#133 Feature Selection (Text) crashes library closed fixed 1.0 sasa 11/30/07
#125 stop words removal ne radi orng_modules closed fixed 1.0 sasa 11/29/07
#117 TreeViewer ne pošlje None canvas closed fixed 1.0 ales 11/28/07
#11 Distance Map: Cells as squares library closed fixed blaz 11/26/07
#111 LinProj in Radviz ne napolnita listboxa z atributi canvas closed fixed 1.0 janez 11/01/07
#116 Fastsave in neobstoječi currentContexts canvas closed fixed 1.0 janez 11/01/07
#115 Problemi pri shranjevanju kontekstov canvas closed fixed 1.0 janez 11/01/07
#112 DataDomain ne zna shraniti setingov canvas closed fixed 1.0 janez 11/01/07
#101 random.shuffle([ExampleTable]) se obnasa cudno library closed fixed 1.0 janez 10/05/07
#108 Kontekstni setingi za DC/DK v File widgetu canvas closed fixed 1.0 janez 10/05/07
#3 TestLearners se usuje, ce nima learnerjev library closed fixed 1.0 blaz 09/28/07
#92 Nepravilen izpis sheme pri tiskanju library closed fixed 1.0 gregor 09/26/07
#95 Mac - Classification Tree okno je cudno oblikovano library closed fixed 1.0 gregor 09/21/07
#86 Ctrl-A ne deluje na canvasu library closed fixed 1.0 gregor 09/21/07
#72 Tooltipi na errorjih/warningih canvas closed fixed 1.0 gregor 09/21/07
#79 dvojna crta za Catalog of Widgets na spletni strani documentation closed fixed 1.0 janez 09/12/07
#81 split construction (zvezni) ne upošteva parametra candidates library closed fixed 1.0 janez 08/31/07
#82 naivni bayes z loess ne napoveduje pravilno robnih primerov library closed fixed 1.0 janez 08/31/07
#80 spletne strani - ikona za tiskanje vrze napako documentation closed fixed 1.0 janez 08/22/07
#56 LOESS narobe racuna intervale zaupanja library closed fixed 08/11/07
#232 CC v discretization library closed fixed 1.0 janez 05/31/08
#275 Popravek za data type not understood daj tudi v branch 1.0 library closed fixed 1.0 janez 07/24/08
#273 C4.5 drevesa se ne prikazejo v vizualizacijskem widgetu canvas closed fixed 1.0 ales 07/28/08
#271 OWScatterPlot ne dela library closed fixed 1.0 gregor 07/15/08
#266 Neaktivni pogoji v widgetu Select Data canvas closed fixed 2.0 janez 08/01/08
#242 Deljenje z niclo v orngContingency.ChiSquareProb orng_modules closed fixed 1.0 janez 08/02/08
#269 File si ne zapomni nastavitve za sestavljanje novih atributov canvas closed fixed 2.0 janez 07/31/08
#234 Izhodni signali C4.5 library closed fixed 1.0 janez 06/25/08
#290 LinearProjections se sesuje cim dobi podatke canvas closed fixed 1.0 janez 08/07/08
#239 Nomogram - skatla yAxis canvas closed fixed 1.0 blaz 08/24/08
#285 Verjetni bug v ReliefFovi bestBinarization library closed fixed 1.0 janez 08/05/08
#179 Izklop jitteringa ne resetira "show probabilities" canvas closed fixed 1.0 gregor 12/01/08
#96 Mac - Prevelika okna library closed fixed 1.0 gregor 12/01/08
#83 Mac - Ne deluje shranjevanje kot PNG library closed fixed 1.0 gregor 11/06/08
#268 Distributions nima izbranih razredov canvas closed fixed 2.0 janez 08/04/08
#258 Hierarchical clustering: nic na outputu canvas closed worksforme 1.0 ales 06/15/08
#33 Installer za stabilne verzije library closed fixed janez 05/22/08
#297 Parallel Coordinates nepravilno prikaze izbrane primere (Selected Examples) canvas closed fixed 1.0 gregor 12/02/08
#236 Preimenovanje signala v Data Samplerju library closed fixed 1.0 blaz 01/02/10
#296 Sieve Multigram crashne na zveznih podatkih canvas closed fixed 1.0 gregor 12/01/08
#88 Mac - Delovanje standardnih shortcutov s tipkovnico library closed fixed 1.0 mitar 01/04/10
#178 Manjka ikona canvasa canvas closed fixed 1.0 tomaz 01/04/10
#220 distancemap bug library closed fixed 1.0 ales 01/02/10
#294 Survey Plot - Attribute ordering canvas closed fixed 1.0 gregor 12/01/08
#197 Orange zdaj dela na PPC? library closed wontfix 1.0 mitar 03/10/11
#23 GO Graph se zrusi pri omejevanu globine orng_modules closed wontfix 2.0 ales 03/11/11
#198 Se distribucija za OsX zdaj vsakonocno builda in testira? library closed worksforme 1.0 mitar 03/10/11
#89 Mac - Razbitje podoken na samostojna okna library closed invalid 1.0 mitar 03/30/11
#152 Sieve na Macu/Linuxu ne pokaze nic canvas closed fixed 1.0 mitar 03/30/11
#221 distancemap bug (se en) canvas closed worksforme 1.0 ales 03/11/11
#255 DistanceMap: legenda in gamma canvas closed fixed 1.0 blaz 01/04/10
#263 Scatterplot widget - Show color legend ne deluje library closed fixed 1.0 gregor 12/01/08
#91 UNIX - Python datotekam, ki jih ustvari Orange, je potrebno dodati shebang library closed fixed 1.0 mitar 07/01/11
#217 Calibration Plot se usuje, ce mu das risati graf za drevo library closed wontfix 1.0 tomaz 07/01/11
#177 bug v OWTestlearners orng_modules closed fixed 1.0 blaz 03/30/11
#199 Se drevesa C4.5 izrisujejo pravilno? canvas closed wontfix 1.0 blaz 07/01/11
#227 Calibration plot usuje Orange library closed wontfix 1.0 tomaz 07/01/11
#251 Tipkanje stevila foldov v Test Learners canvas closed fixed 1.0 blaz 03/30/11
#192 izjeme pri dodajanju widgetov canvas closed fixed 1.0 gregor 12/01/08
#224 test learners bug canvas closed fixed 1.0 blaz 03/30/11
#225 catalog.chm je (prakticno) prazen canvas closed fixed 1.0 janez 05/22/08
#36 user.home se ne konca nujno z locilom closed fixed gregor 05/17/07
#40 Save output window ne deluje closed fixed gregor 05/17/07
#22 Scatter plot: spreminjanje point size ne uposteva nastavitev closed fixed gregor 05/17/07
#61 trac ne sprejema novih ticketov closed fixed 1.0 somebody 06/06/07
#27 Nomogram: vizualizacijske nastavitve ne delajo library closed fixed martin 06/13/07
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Note: See TracReports for help on using and creating reports.