{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (1366 matches)

A more complex example to show how to make advanced reports.

Results (201 - 300 of 1366)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.0 (100 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Priority Owner Modified
#212 Learnerji v orngModulih naj sprejemajo tudi sezname library closed fixed 1.0 janez 05/10/08
#41 Dovolimo uporabniku, da instalira Pythona kam drugam? library closed fixed janez 05/13/08
#218 statc.ttest_ind zahteva vzorce enake velikosti library closed fixed 1.0 janez 05/09/08
#185 Napacen operator v opisu veje library closed fixed 1.0 janez 05/09/08
#120 freeviz generira prevelike anchorje library closed fixed 1.0 janez 05/09/08
#181 ReliefFov nevarni cache library closed fixed 1.0 janez 05/08/08
#271 OWScatterPlot ne dela library closed fixed 1.0 gregor 07/15/08
#248 Molecule Visualizer - molecule title attributes ostaja prazen library closed fixed 1.0 ales 06/11/08
#234 Izhodni signali C4.5 library closed fixed 1.0 janez 06/25/08
#160 Tale stran crkne z Internal Server error: http://magix.fri.uni-lj.si/orange/doc/modules/orngTextCorpus.htm documentation closed fixed 1.0 janez 04/22/08
#156 Drevesa in minSubset library closed fixed 1.0 janez 04/22/08
#149 tree prepruning z minSubset ne dela pravilno orng_modules closed fixed 1.0 janez 04/22/08
#136 getmetas(True) za example library closed fixed 1.0 janez 04/22/08
#215 Odstrani Check for updates canvas closed fixed 1.0 gregor 04/22/08
#285 Verjetni bug v ReliefFovi bestBinarization library closed fixed 1.0 janez 08/05/08
#290 LinearProjections se sesuje cim dobi podatke canvas closed fixed 1.0 janez 08/07/08
#171 Vsaka sprememba Random Forest widgeta sproži signal na izhodu za learner canvas closed fixed 1.0 marko 04/21/08
#194 Hierarchical clustering nima kontekstnih setingov canvas closed fixed 1.0 ales 04/22/08
#162 Caption Random Forest widgeta canvas closed fixed 1.0 marko 04/21/08
#173 enumeriranje atributov vrne njihove vrednosti library closed fixed 1.0 janez 04/16/08
#147 OWFile ne potrebuje vec izhoda Attribute Definitions canvas closed fixed 1.0 janez 04/15/08
#132 ExampleTable se usuje, ce pobrises slice library closed fixed 1.0 janez 04/15/08
#268 Distributions nima izbranih razredov canvas closed fixed 2.0 janez 08/04/08
#187 TkInter naj se po defaultu instalira library closed fixed 1.0 janez 03/13/08
#174 Instalacija preveri, ali je uspela zapisati file? canvas closed fixed 1.0 janez 03/13/08
#55 Licenca SOM library closed fixed 03/13/08
#130 TextMining - Apply Button & Smooth signal propagation in Text Widgets orng_modules closed fixed 1.0 sasa 01/20/08
#129 Progress bars for text widgets orng_modules closed fixed 1.0 sasa 01/20/08
#126 Text preprocessing widget - language orng_modules closed fixed 1.0 sasa 01/20/08
#48 OWPredictions library closed fixed blaz 01/01/08
#105 Test Learner je prevec disablean canvas closed fixed 1.0 blaz 12/14/07
#146 TestLearners in stevilo foldov canvas closed fixed 1.0 blaz 12/14/07
#142 OWDistributions - implementation of mouse over graph items canvas closed fixed 1.0 ales 12/11/07
#141 MDS crashes on text mining data set canvas closed fixed 1.0 ales 11/30/07
#133 Feature Selection (Text) crashes library closed fixed 1.0 sasa 11/30/07
#125 stop words removal ne radi orng_modules closed fixed 1.0 sasa 11/29/07
#117 TreeViewer ne pošlje None canvas closed fixed 1.0 ales 11/28/07
#11 Distance Map: Cells as squares library closed fixed blaz 11/26/07
#83 Mac - Ne deluje shranjevanje kot PNG library closed fixed 1.0 gregor 11/06/08
#179 Izklop jitteringa ne resetira "show probabilities" canvas closed fixed 1.0 gregor 12/01/08
#114 Confusion Matrix pričakuje res.examples canvas closed fixed 1.0 janez 11/01/07
#115 Problemi pri shranjevanju kontekstov canvas closed fixed 1.0 janez 11/01/07
#239 Nomogram - skatla yAxis canvas closed fixed 1.0 blaz 08/24/08
#101 random.shuffle([ExampleTable]) se obnasa cudno library closed fixed 1.0 janez 10/05/07
#106 gumb Report canvas closed fixed 1.0 janez 10/04/07
#3 TestLearners se usuje, ce nima learnerjev library closed fixed 1.0 blaz 09/28/07
#100 Nekaj je narobe z domeno, pri sestavljanju ExampleTable iz numpy library closed fixed 1.0 janez 09/21/07
#95 Mac - Classification Tree okno je cudno oblikovano library closed fixed 1.0 gregor 09/21/07
#73 Izpis errorjev/warningov v status baru library closed fixed 1.0 gregor 09/21/07
#72 Tooltipi na errorjih/warningih canvas closed fixed 1.0 gregor 09/21/07
#97 Najprej deselect in nato select v CallFront_ListBox.action canvas closed fixed 1.0 janez 09/12/07
#81 split construction (zvezni) ne upošteva parametra candidates library closed fixed 1.0 janez 08/31/07
#85 Mac - Rank widget ne deluje canvas closed fixed 1.0 janez 08/30/07
#80 spletne strani - ikona za tiskanje vrze napako documentation closed fixed 1.0 janez 08/22/07
#242 Deljenje z niclo v orngContingency.ChiSquareProb orng_modules closed fixed 1.0 janez 08/02/08
#263 Scatterplot widget - Show color legend ne deluje library closed fixed 1.0 gregor 12/01/08
#294 Survey Plot - Attribute ordering canvas closed fixed 1.0 gregor 12/01/08
#192 izjeme pri dodajanju widgetov canvas closed fixed 1.0 gregor 12/01/08
#297 Parallel Coordinates nepravilno prikaze izbrane primere (Selected Examples) canvas closed fixed 1.0 gregor 12/02/08
#236 Preimenovanje signala v Data Samplerju library closed fixed 1.0 blaz 01/02/10
#296 Sieve Multigram crashne na zveznih podatkih canvas closed fixed 1.0 gregor 12/01/08
#96 Mac - Prevelika okna library closed fixed 1.0 gregor 12/01/08
#266 Neaktivni pogoji v widgetu Select Data canvas closed fixed 2.0 janez 08/01/08
#255 DistanceMap: legenda in gamma canvas closed fixed 1.0 blaz 01/04/10
#178 Manjka ikona canvasa canvas closed fixed 1.0 tomaz 01/04/10
#88 Mac - Delovanje standardnih shortcutov s tipkovnico library closed fixed 1.0 mitar 01/04/10
#195 Widget Predictions nima kontekstnih setingov canvas closed fixed 1.0 janez 05/20/08
#224 test learners bug canvas closed fixed 1.0 blaz 03/30/11
#251 Tipkanje stevila foldov v Test Learners canvas closed fixed 1.0 blaz 03/30/11
#152 Sieve na Macu/Linuxu ne pokaze nic canvas closed fixed 1.0 mitar 03/30/11
#220 distancemap bug library closed fixed 1.0 ales 01/02/10
#177 bug v OWTestlearners orng_modules closed fixed 1.0 blaz 03/30/11
#269 File si ne zapomni nastavitve za sestavljanje novih atributov canvas closed fixed 2.0 janez 07/31/08
#47 OWDistributions ima tezavo pri podatkih brez razreda library closed fixed janez 08/08/07
#37 LOESS ne samplea dobro library closed fixed janez 08/08/07
#38 PyQt: problem pri primerjanju QRect z None v Py 2.5 library closed fixed janez 08/08/07
#6 Confusion Matrix: pripenjanje razredov library closed fixed janez 08/08/07
#49 OWConfusionMatrix library closed fixed janez 08/08/07
#75 Novi argumenti za newmetaid documentation closed fixed 1.0 janez 08/09/07
#4 Confusion Matrix: Napacno stevilo primerov na izhodu library closed fixed janez 08/08/07
#34 _orngCRS v stabilnih distribucijah manjka closed fixed janez 05/08/07
#22 Scatter plot: spreminjanje point size ne uposteva nastavitev closed fixed gregor 05/17/07
#36 user.home se ne konca nujno z locilom closed fixed gregor 05/17/07
#35 mfc71.dll pri PythonWin closed fixed janez 05/10/07
#61 trac ne sprejema novih ticketov closed fixed 1.0 somebody 06/06/07
#28 Scatter Plot matrix ne dela in ima napacno ime closed fixed gregor 05/17/07
#40 Save output window ne deluje closed fixed gregor 05/17/07
#27 Nomogram: vizualizacijske nastavitve ne delajo library closed fixed martin 06/13/07
#63 Pade odstrani meta atribute orng_modules closed fixed 1.0 janez 08/09/07
#2 File widget ne javlja warninga glede .tab in .txt library closed fixed 1.0 janez 08/07/07
#19 Shranjevanje v format .txt library closed fixed janez 08/07/07
#71 napačen completion za kNN classifier library closed fixed 1.0 janez 08/06/07
#53 LineEdit: enter button ne lovi push-a (ko pritisnes, se ne zgodi nic) library closed fixed janez 08/07/07
#91 UNIX - Python datotekam, ki jih ustvari Orange, je potrebno dodati shebang library closed fixed 1.0 mitar 07/01/11
#39 OWDiscretization in konteksti library closed fixed janez 08/07/07
#70 OWToolbar builtinFunctions library closed fixed 1.0 janez 08/03/07
#62 kNN: defaulti library closed fixed 1.0 janez 08/08/07
#74 Neznane vrednosti v tab-delimited fileih library closed fixed 1.0 janez 08/08/07
#66 branje .tab fileov library closed fixed 1.0 janez 08/07/07
#44 Association Rules Viewer nima sortiranja library closed fixed janez 08/09/07
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Note: See TracReports for help on using and creating reports.