{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (1366 matches)

A more complex example to show how to make advanced reports.

Results (901 - 1000 of 1366)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Future (100 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Priority Owner Modified
#334 Stran Documentation na webu web closed fixed 2.0 blaz 03/06/09
#344 Lepsi gumb za download na webu web closed fixed 2.0 janez 03/05/09
#353 obiGO in sgd GO orng_modules closed fixed 2.0 ales 03/05/09
#318 Zamaknjen bitmap v Linear Projection canvas closed fixed 2.0 gregor 12/02/08
#261 Ikona za warning/error po brisanju widgeta ne izgine canvas closed fixed 2.0 gregor 12/02/08
#317 Shranjevanje vrednosti atributov, ki vsebujejo \n, \t... library closed fixed 2.0 janez 11/29/08
#321 zdruzevanje tabel library closed fixed 2.0 janez 11/28/08
#307 GO: findTerms dela čudno orng_modules closed wontfix 2.0 ales 11/28/08
#319 Predelati help za canvas, da uporablja Qtjev sistem canvas closed wontfix 2.0 somebody 11/23/08
#166 Napake pri update canvas closed wontfix 1.0 gregor 11/21/08
#168 V tabeli v Test Learnerju se lahko spreminjajo vrednosti canvas closed fixed 1.0 blaz 11/21/08
#94 Widget info uporablja obsolete razred QMultiLineEdit library closed fixed 1.0 gregor 11/21/08
#281 Canvas si ne zapomni, kateri toolbari so vidni canvas closed wontfix 2.0 gregor 11/21/08
#302 Graph: Povezave s tezo 0 library closed fixed 2.0 janez 11/21/08
#301 Risanje bitmapov v Qt4 canvas closed fixed 2.0 janez 11/21/08
#267 Neupdatani graf v Discretization canvas closed fixed 2.0 janez 11/20/08
#276 Bug z meta atributi v OWDataTable canvas closed fixed 2.0 gregor 11/20/08
#288 Interactions Graph shranjuje v zasciteni direktorij canvas closed fixed 2.0 janez 11/20/08
#315 Net Explorer font size canvas closed fixed 2.0 miha 11/20/08
#204 Predelava Interaction grafa canvas closed fixed 1.0 miha 11/20/08
#316 Inicializacija orange.GraphAsList nepotrebno izpise TNetwork constructor library closed fixed 2.0 miha 11/20/08
#314 orngNetwork.saveNetwork crkne ce ima povezava utez 0 orng_modules closed fixed 2.0 miha 11/20/08
#313 Net Explorer warning - no network loaded canvas closed fixed 2.0 miha 11/20/08
#312 orngNetwork - koncnice pri shranjevanju orng_modules closed fixed 2.0 miha 11/20/08
#303 network prikaze oblacek takoj ko se pojavi na platnu canvas closed fixed 2.0 miha 11/20/08
#206 Dokumentacija za widget Graph canvas closed fixed 1.0 miha 11/20/08
#308 GO: prepis v Python orng_modules closed fixed 2.0 ales 10/17/08
#306 GO: nalaganje več anotacij hkrati, loadanje ontologije orng_modules closed fixed 2.0 ales 10/17/08
#299 knn learnerju ne uspem podati novega distance construkturja library closed fixed 2.0 janez 08/27/08
#184 Sesuvanje pri branju neumnih .txt datotek library closed fixed 1.0 janez 08/05/08
#211 Hitrost branja .tab fileov library closed wontfix 1.0 janez 08/05/08
#8 Unicode v imenih direktorijev in datotek library closed wontfix janez 08/05/08
#264 Wardova razdalja v hierarhicnem clusteringu library closed fixed 1.0 janez 08/05/08
#229 Diskretizacija atributa s premalo razlicnimi vrednostmi library closed fixed 1.0 janez 08/05/08
#12 Rank Attributes library closed fixed janez 08/05/08
#64 Pickleanje in atributi library closed duplicate 1.0 janez 08/05/08
#259 ExampleTable's filter method fails library closed fixed 1.0 janez 08/05/08
#196 Calibration Plot nima kontekstnih setingov canvas closed fixed 1.0 janez 08/05/08
#247 AttributeDistance je primitiven library closed wontfix 1.0 janez 08/04/08
#17 Numpy: pretvorba meta atributov iz ExampleTable v numpy in obratno library closed wontfix janez 08/04/08
#249 Don't know in don't care library closed wontfix 1.0 janez 08/04/08
#18 compare2AUCs ne deluje library closed wontfix janez 08/04/08
#228 ORANGE_DATA_PATH library closed fixed 1.0 janez 08/04/08
#272 Binarizacija eden proti vsem v drevesih library closed fixed 2.0 janez 08/02/08
#58 Dokumentacija za statc library closed wontfix janez 08/02/08
#278 MeasureAttributes_Python naj bere needs library closed fixed 2.0 janez 08/02/08
#277 V dokumentacijo dodaj, kar je novega v pravilih library closed fixed 2.0 janez 08/01/08
#279 Precompiled headerji library closed wontfix 2.0 janez 07/31/08
#282 ItemsetInducer in zvezni atributi library closed fixed 2.0 janez 07/30/08
#280 Popravi tip signala za itemsete canvas closed fixed 2.0 janez 07/29/08
#274 Hitrejsi orngRegistry canvas closed fixed 2.0 janez 07/23/08
#270 Tree Viewer na zacetku vedno narise "torte" canvas closed fixed 2.0 ales 07/09/08
#265 _pyxtract.bat ne dela pod cmd library closed fixed 1.0 janez 07/03/08
#78 Simbolicni integerji library closed fixed 1.0 janez 07/03/08
#256 Hierarchical clustering: Horizontal size ne dela canvas closed fixed 1.0 ales 06/27/08
#257 KMeans naj omogoca nastaviti, kot kaj naj shrani id canvas closed fixed 1.0 janez 06/26/08
#150 "resolucija" v widgetu za diskretizacijo canvas closed wontfix 1.0 janez 05/20/08
#148 Sieve naj kaze stevilke se v kaksnem tabu canvas closed wontfix 1.0 janez 05/20/08
#42 OWImpute in odstranjevanje primerov library closed fixed janez 05/20/08
#102 Statistika dolpotegov documentation closed fixed somebody 05/20/08
#170 Test Learner widget naj ima možnost shraniti rezultate v datoteko library closed wontfix 1.0 gregor, janez 05/19/08
#189 Loess pri bayesu library closed fixed 1.0 janez 05/17/08
#67 Predictions widget vrze izjemo, ce nisi povezal datoteke in kliknes "Send Data" canvas closed fixed blaz 01/01/08
#5 Confusion Matrix: Izbiranje ne deluje library closed fixed janez 11/01/07
#59 Forum naj posilja maile library closed wontfix janez 09/12/07
#596 Mosaic Display: VizRank ne dela canvas closed fixed 2.0 ales 05/20/10
#603 Distance Map in izbira zadnje spodnje celice canvas closed fixed 2.0 ales 05/27/10
#593 Potentials v Scaterplotu se ne updata canvas closed fixed 2.0 ales 05/28/10
#606 V Caliibration plot se axis labels nalagajo ena na drugo canvas closed fixed 2.0 ales 06/03/10
#609 Prazna tretja vrstica v .tab fileu canvas closed fixed 2.0 somebody 06/05/10
#576 Diskretizacija zaokroža na toliko decimalk, na kolikor se izpisuje atribut library closed wontfix 2.0 janez 06/16/10
#617 Propertyji, ki pricakujejo StringList, ne sprejemajo lista library closed invalid 2.0 janez 06/26/10
#616 Čudno obnašanje Make-a v add-onu Text orng_modules closed fixed 2.0 ales 07/01/10
#611 Refresh po premikanju cen v LiftCruve ne funkcionira canvas closed fixed 2.0 somebody 07/09/10
#626 Mosaic Display odstrani meta atribute canvas closed fixed 2.0 janez 07/12/10
#619 Report v QuickSelect canvas closed fixed 2.0 janez 07/12/10
#625 Predictions: več dodatnih atributov na izhodu canvas closed wontfix 2.0 janez 07/12/10
#631 Parser za C4.5 omejuje dolzino vrstic na 10000 znakov canvas closed fixed 2.0 janez 07/26/10
#615 Scatteplot si ne zapomni kontekstnih settingov canvas closed fixed 2.0 janez 07/26/10
#599 Tipkarska napaka v imenu Variable.randomvalue() library closed fixed 2.0 janez 07/26/10
#602 ExampleDistance_Euclidean na vrze exception na continuiziranih podatkih library closed fixed 2.0 janez 07/26/10
#614 Izbor števila stolpcev v Distributions canvas closed fixed 2.0 janez 07/29/10
#613 Widget za transformacije atributov canvas closed wontfix 2.0 janez 07/29/10
#612 Widget za preiskovanje neznanih vrednosti canvas closed fixed 2.0 janez 07/29/10
#594 Mozen memory leak v (sparse) Association Rules library closed fixed 2.0 janez 08/21/10
#637 ROC Analysis ne upošteva pravilno target classa canvas closed worksforme 2.0 ales 09/03/10
#635 legenda v OWSOM canvas closed fixed 2.0 ales 09/30/10
#639 Data Generator canvas closed fixed 2.0 ales 09/30/10
#636 Hierarchical Clustering widget v vizualizaciji pozabi označene primere pri resize-u widgeta canvas closed fixed 2.0 ales 10/04/10
#641 Maximum recursion error v Update Genomics canvas closed fixed 2.0 ales 10/25/10
#580 Prenova CN2 rules viewer widgeta canvas closed fixed 2.0 ales 11/05/10
#558 Na webu zamenjaj verzijo za Python 2.5 z 2.6 web closed fixed 2.0 janez 11/07/10
#545 Domene v Random Forest orng_modules closed wontfix 2.0 janez 11/07/10
#650 Distributions widget ob spremembi razrednih vrednosti ne posodobi interfaca canvas closed fixed 2.0 ales 11/11/10
#404 privzeti Look style na Mac OS X canvas closed fixed 2.0 gregor 11/12/10
#630 Select Attributes podvaja atribute canvas closed fixed 2.0 somebody 11/12/10
#651 V GraphicsView widgetih se pri scrollanju pojavijo artifacti canvas closed fixed 2.0 ales 11/22/10
#656 GEO Datasets canvas closed fixed 2.0 ales 11/24/10
#661 Data Table in NaN vrednosti canvas closed fixed 2.0 ales 12/09/10
#653 Dynamic typed signals canvas closed fixed 2.0 ales 12/09/10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Note: See TracReports for help on using and creating reports.