{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (1366 matches)

A more complex example to show how to make advanced reports.

Results (801 - 900 of 1366)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Future (100 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Priority Owner Modified
#551 Distance Map na linuxu canvas closed fixed 2.0 ales 03/31/10
#574 GEO Datasets widget - ne dela - verjetno kaj delno commitano canvas closed fixed 2.0 ales 03/21/10
#567 dicty homologs orng_modules closed fixed 2.0 ales 03/17/10
#555 Visible Column selection v OWPipa canvas closed fixed 2.0 ales 02/12/10
#554 man - witneyu v Feature selection canvas closed fixed 2.0 ales 02/12/10
#541 Login stran na forumu web closed fixed 2.0 janez 01/29/10
#552 spremebe v izrisu dreves canvas closed fixed 2.0 ales 01/22/10
#550 NCBI Discontinued genes canvas closed fixed 2.0 ales 01/20/10
#262 Scrollbar v nomogramu canvas closed worksforme 1.0 somebody 01/06/10
#436 Data table - improvements canvas closed fixed 2.0 ales 01/05/10
#447 linear learner umre na priloženem datasetu library closed fixed 2.0 ales 01/05/10
#462 Commit boxi canvas closed fixed 2.0 ales 01/05/10
#494 update genomics databases brez povezave canvas closed fixed 2.0 ales 01/05/10
#540 Distance map ne zbriše slike, ko je brez podatkov canvas closed fixed 2.0 ales 01/05/10
#542 F1 ne deluje canvas closed fixed 2.0 matija 01/05/10
#358 Vrstica About v Canvasu canvas closed fixed 2.0 gregor 01/04/10
#348 Nomogram ne zna shraniti slike v datoteko canvas closed fixed 2.0 martin 01/04/10
#323 izrojeno regresijsko drevo library closed fixed 2.0 janez 01/04/10
#286 Test Learners podvaja klasifikatorje canvas closed fixed 2.0 blaz 01/04/10
#230 select attributes by typing them canvas closed fixed 1.0 somebody 01/04/10
#384 Prosim, ce lahko preveris, kako je z normalizacijo reliefFa v Orange-u. library closed invalid 2.0 janez 01/02/10
#492 Učenje dreves na domenah brez razreda library closed wontfix 2.0 janez 01/02/10
#328 za racunanje razdalje med atributi je zahtevan razred canvas closed fixed 2.0 janez 01/02/10
#325 Kombinacija EvaluationResultsContextHandler in PerfectDomainContextHandler canvas closed wontfix 2.0 janez 01/02/10
#202 Testiranje pickle library closed wontfix 1.0 janez 01/02/10
#362 domainDepot.py crash library closed fixed 2.0 janez 01/02/10
#359 __dict__ razreda orangeClassifier in dedovanje library closed fixed 2.0 janez 01/02/10
#361 basket.py (regression test) crashes library closed fixed 2.0 janez 01/02/10
#446 Report v Association Rules Viewer ne da urejenih pravil canvas closed fixed 2.0 janez 01/01/10
#507 Test Learners widget, random sampling canvas closed fixed 2.0 janez 12/31/09
#530 Dodaj gumb "Report" v Canvas canvas closed fixed 2.0 janez 12/31/09
#534 Rank widget ne zna delati Reportov canvas closed fixed 2.0 janez 12/31/09
#539 test canvas closed fixed 2.0 tomaz 12/28/09
#363 LinearLearner documentation closed fixed 2.0 ales 12/17/09
#536 k-means widget ne dela na iris.tab canvas closed fixed 2.0 ales 12/15/09
#528 Data Table ne zna delati reportov canvas closed fixed 2.0 janez 12/08/09
#339 Redno zaganjanje skripte za sestavljanje kataloga widgetov na webu web closed wontfix 2.0 janez 12/08/09
#445 Izbira direktorija za reporte canvas closed fixed 2.0 janez 12/08/09
#527 Tree graph ne zna narediti reporta - shranjuje sliko canvas closed fixed 2.0 janez 12/08/09
#529 Nomogram: Report sesuje Orange canvas closed fixed 2.0 janez 12/07/09
#498 testni ticked - email ne dela? canvas closed invalid 2.0 blaz 12/07/09
#483 test mailov web closed invalid 2.0 marko 12/07/09
#511 Znebi se _statisticsc library closed fixed 2.0 janez 12/07/09
#514 license.txt v install-scripts library closed fixed 2.0 janez 12/07/09
#513 chi square je sumljiv orng_modules closed fixed 2.0 ales 12/07/09
#524 Genomics Databases se sesuje canvas closed fixed 2.0 ales 11/30/09
#519 orange preferences dialog bombs canvas closed fixed 2.0 ales 11/10/09
#515 GEO data sets sample annotation selection orng_modules closed fixed 2.0 ales 10/23/09
#385 StringList se cudno obnasa na Ubuntu 64bit library closed fixed 2.0 janez 09/11/09
#506 File widget layout canvas closed fixed 2.0 ales 09/09/09
#326 orange.RandomGenerator daje enake vrednosti za pare seedov library closed fixed 2.0 janez 08/27/09
#473 Odstrani R in jit_linker library closed fixed 2.0 janez 08/27/09
#504 HomoloGene canvas closed fixed 2.0 ales 08/26/09
#501 obiOMIM orng_modules closed fixed 2.0 ales 08/26/09
#502 cn2 weighted coverage and m canvas closed fixed 2.0 ales 08/21/09
#503 email test canvas closed fixed 2.0 marko 08/21/09
#495 gene selection widget - output rezultatov canvas closed fixed 2.0 ales 08/20/09
#500 OWFeatureSelection, razlikovanje med imeni skupin canvas closed fixed 2.0 ales 08/20/09
#499 email test canvas closed invalid 2.0 tomaz 08/18/09
#493 ikone widgetov canvas closed fixed 2.0 ales 08/17/09
#496 data sampler - ikone niso pravih velikosti canvas closed fixed 2.0 ales 08/17/09
#479 plugin za iskanje po strani, firefox web closed fixed 2.0 janez 08/10/09
#343 Dokoncna konfiguracija bloga web closed fixed 2.0 janez 08/10/09
#489 testna skripta za enrichment canvas closed fixed 2.0 ales 08/05/09
#480 AUC_single se sesuje, ce testiram na testnih podatkih orng_modules closed fixed 2.0 janez 08/05/09
#342 Search na webu web closed fixed 2.0 janez 08/04/09
#399 test learners ne pokaze kateri performance scori so dejansko aktivni canvas closed fixed 2.0 ales 08/04/09
#490 v Test Learners se za SVM ne izpise nicesar canvas closed fixed 2.0 ales 08/04/09
#477 download link za 2.0b te pripelje na 1.0 web closed fixed 2.0 janez 07/23/09
#478 povezave na strani, splosno web closed fixed 2.0 janez 07/22/09
#337 Povezava skript za nocno prevajanje z novim webom. web closed fixed 2.0 janez 07/22/09
#417 razlicni tipi vhodnih podatkov za Gene Selection canvas closed fixed 2.0 ales 07/21/09
#472 varType memory leak library closed fixed 2.0 janez 07/14/09
#329 Screenshoti na webu web closed fixed 2.0 blaz 06/22/09
#332 News & Support na webu web closed wontfix 2.0 blaz 06/21/09
#333 Announcements web closed fixed 2.0 blaz 06/21/09
#341 Nova stran z dataseti na webu web closed fixed 2.0 janez 06/21/09
#340 Skripte, ki postavljajo zadnje novice iz foruma in bloga na prvo stran web closed fixed 2.0 janez 06/20/09
#336 Stran Scripting na webu web closed fixed 2.0 janez 06/20/09
#440 Databases widget in vec niti canvas closed fixed 2.0 ales 06/03/09
#406 na svezi instalaciji se zrusi KEGG canvas closed fixed 2.0 ales 06/01/09
#449 aditionalAliases misspelled orng_modules closed fixed 2.0 ales 05/27/09
#424 GO output options: inclusive/disjoint canvas closed fixed 2.0 ales 05/18/09
#396 gene selection widget previsok canvas closed fixed 2.0 ales 05/08/09
#401 gene info naj prikaže tudi ime gena v datasetu canvas closed fixed 2.0 ales 05/08/09
#427 Gene Info widget is slow canvas closed fixed 2.0 ales 04/29/09
#405 sveza instalacija na Mac OS X, GO widget, se zrusi canvas closed fixed 2.0 ales 04/19/09
#402 Variable.attributes naj se pojavi, ko ga prvic uporabis library closed fixed 2.0 janez 04/14/09
#397 GEO data sets - filtiranje po ID canvas closed fixed 2.0 ales 04/06/09
#381 Dodatni atributi atributa v tretji vrstici .tab library closed fixed 2.0 janez 04/03/09
#371 provide access to ncbi gene info, add to obiGene.py orng_modules closed fixed 2.0 ales 04/01/09
#327 test mailov canvas closed fixed 2.0 marko 03/26/09
#354 GO Enrichment Analysis (Filter) canvas closed fixed 2.0 ales 03/23/09
#355 OWDistributions crkne na string attributih canvas closed fixed 2.0 ales 03/23/09
#360 graph_analyses.py crashes documentation closed fixed 2.0 miha 03/19/09
#367 obiTaxonomy taxids orng_modules closed fixed 2.0 ales 03/18/09
#357 levoklik na canvasu canvas closed fixed 2.0 janez 03/14/09
#331 License na webu web closed fixed 2.0 janez 03/07/09
#338 Detekcija operacijskega sistema na webu in ustrezen link za download web closed fixed 2.0 janez 03/07/09
#345 Na webu lociti dokumentacijo za 1.0 web closed fixed 2.0 janez 03/06/09
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Note: See TracReports for help on using and creating reports.