{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (1366 matches)

A more complex example to show how to make advanced reports.

Results (201 - 300 of 1366)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.0 (100 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Priority Owner Modified
#83 Mac - Ne deluje shranjevanje kot PNG library closed fixed 1.0 gregor 11/06/08
#96 Mac - Prevelika okna library closed fixed 1.0 gregor 12/01/08
#85 Mac - Rank widget ne deluje canvas closed fixed 1.0 janez 08/30/07
#89 Mac - Razbitje podoken na samostojna okna library closed invalid 1.0 mitar 03/30/11
#178 Manjka ikona canvasa canvas closed fixed 1.0 tomaz 01/04/10
#141 MDS crashes on text mining data set canvas closed fixed 1.0 ales 11/30/07
#35 mfc71.dll pri PythonWin closed fixed janez 05/10/07
#244 Molecule Visualizer - "All images retrieved from the server" library closed fixed 1.0 ales 06/12/08
#245 Molecule Visualizer - caching ne deluje library closed fixed 1.0 ales 06/12/08
#248 Molecule Visualizer - molecule title attributes ostaja prazen library closed fixed 1.0 ales 06/11/08
#82 naivni bayes z loess ne napoveduje pravilno robnih primerov library closed fixed 1.0 janez 08/31/07
#97 Najprej deselect in nato select v CallFront_ListBox.action canvas closed fixed 1.0 janez 09/12/07
#71 napačen completion za kNN classifier library closed fixed 1.0 janez 08/06/07
#185 Napacen operator v opisu veje library closed fixed 1.0 janez 05/09/08
#167 Napaka pri bridges.tab in Test Learners widgetu canvas closed fixed 1.0 blaz 05/08/08
#226 NBC se usuje na Irisu (najbrz problem z loess) library closed fixed 1.0 janez 05/17/08
#266 Neaktivni pogoji v widgetu Select Data canvas closed fixed 2.0 janez 08/01/08
#84 Necelovit izpis napak/izjem library closed fixed 1.0 gregor 04/22/08
#100 Nekaj je narobe z domeno, pri sestavljanju ExampleTable iz numpy library closed fixed 1.0 janez 09/21/07
#92 Nepravilen izpis sheme pri tiskanju library closed fixed 1.0 gregor 09/26/07
#99 Neuspesna namestitev na zavarovanih Windows XP library closed fixed 1.0 janez 04/15/08
#74 Neznane vrednosti v tab-delimited fileih library closed fixed 1.0 janez 08/08/07
#246 Nomogram ne shranjuje vse settingov (npr. visine in razmiki) canvas closed fixed 1.0 janez 06/10/08
#238 Nomogram potrebuje dva taba? canvas closed fixed 1.0 janez 06/10/08
#110 Nomogram se izrisuje dvakrat canvas closed fixed 1.0 martin 11/11/07
#239 Nomogram - skatla yAxis canvas closed fixed 1.0 blaz 08/24/08
#214 Nomogram tiho sprejme napacne klasifikatorje canvas closed fixed 1.0 martin 05/20/08
#27 Nomogram: vizualizacijske nastavitve ne delajo library closed fixed martin 06/13/07
#219 Nomogram za logisticno regresijo vcasih ne deluje canvas closed fixed 1.0 martin 05/20/08
#75 Novi argumenti za newmetaid documentation closed fixed 1.0 janez 08/09/07
#98 numpy v distribucijo library closed fixed 1.0 janez 03/13/08
#215 Odstrani Check for updates canvas closed fixed 1.0 gregor 04/22/08
#163 Odstranjevanje povezave s podatkov na Random Forest widget traja canvas closed fixed 1.0 marko 04/21/08
#200 Okno About canvas closed invalid 1.0 gregor 05/19/08
#137 optional argument pri meta atributih naj bo int library closed fixed 1.0 janez 04/22/08
#190 Orange Online Help gre na napacno stran canvas closed fixed 1.0 gregor 04/22/08
#51 Orange se ne prevede na AMD64 pod Linuxom library closed wontfix janez 08/10/07
#197 Orange zdaj dela na PPC? library closed wontfix 1.0 mitar 03/10/11
#180 orngChem ni zdruzljiv s Pythonom 2.4 orng_modules closed wontfix 1.0 blaz 05/07/08
#34 _orngCRS v stabilnih distribucijah manjka closed fixed janez 05/08/07
#128 OWBagOfWords does not handle None signal properly orng_modules closed fixed 1.0 sasa 11/30/07
#49 OWConfusionMatrix library closed fixed janez 08/08/07
#127 OWCorrespondenceAnalysis crashes orng_modules closed fixed 1.0 sasa 11/29/07
#39 OWDiscretization in konteksti library closed fixed janez 08/07/07
#151 OWDiscretize in chi square prob canvas closed fixed 1.0 janez 05/09/08
#209 OWDistribution ima tezave pri zveznih atributih z eno samo vrednostjo canvas closed fixed 1.0 janez 05/19/08
#143 OWDistributions dies on iris with class removed canvas closed worksforme 1.0 ales 04/22/08
#47 OWDistributions ima tezavo pri podatkih brez razreda library closed fixed janez 08/08/07
#142 OWDistributions - implementation of mouse over graph items canvas closed fixed 1.0 ales 12/11/07
#57 OWFeatureConstructor gleda math.__dict__ ne pa tudi __builtin__.__dict__ library closed fixed janez 08/07/07
#243 OWFeatureSelection.py se razsuje na string atributih library closed fixed 1.0 ales 06/11/08
#188 OWFile naj bere tudi ARRF library closed fixed 1.0 janez 05/18/08
#147 OWFile ne potrebuje vec izhoda Attribute Definitions canvas closed fixed 1.0 janez 04/15/08
#241 OWMoleculeVisualizer - smiles vrednosti canvas closed fixed 1.0 ales 06/10/08
#48 OWPredictions library closed fixed blaz 01/01/08
#271 OWScatterPlot ne dela library closed fixed 1.0 gregor 07/15/08
#131 OWTextPreprocess incorrectly handles None input signal orng_modules closed fixed 1.0 sasa 11/30/07
#70 OWToolbar builtinFunctions library closed fixed 1.0 janez 08/03/07
#50 Pade ima tezave s self.errors library closed worksforme janez 08/09/07
#63 Pade odstrani meta atribute orng_modules closed fixed 1.0 janez 08/09/07
#297 Parallel Coordinates nepravilno prikaze izbrane primere (Selected Examples) canvas closed fixed 1.0 gregor 12/02/08
#210 Pickleanje data setov library closed invalid 1.0 blaz 05/19/08
#68 Ponovna uporaba obstojecih atributov library closed fixed 1.0 janez 08/10/07
#275 Popravek za data type not understood daj tudi v branch 1.0 library closed fixed 1.0 janez 07/24/08
#113 potentialsBitmap crkne v widget debugging pri visualizations.py library closed fixed 1.0 janez 05/19/08
#172 Predictions widget ne deluje library closed fixed 1.0 janez 05/19/08
#90 Preimenovanje elementa na canvasu library closed fixed 1.0 gregor 04/22/08
#236 Preimenovanje signala v Data Samplerju library closed fixed 1.0 blaz 01/02/10
#157 printDot, printTxt orng_modules closed wontfix 1.0 janez 04/22/08
#115 Problemi pri shranjevanju kontekstov canvas closed fixed 1.0 janez 11/01/07
#25 Problem pri nekonsistentnih vhodih v Classifications canvas closed fixed blaz 01/01/08
#24 progressBarSet se sesuje library closed worksforme gregor 10/30/07
#129 Progress bars for text widgets orng_modules closed fixed 1.0 sasa 01/20/08
#38 PyQt: problem pri primerjanju QRect z None v Py 2.5 library closed fixed janez 08/08/07
#104 Py_ssize_t namesto int library closed fixed 1.0 janez 09/25/07
#101 random.shuffle([ExampleTable]) se obnasa cudno library closed fixed 1.0 janez 10/05/07
#93 readListOfExamples naj bere MaskedArray library closed fixed 1.0 janez 09/12/07
#181 ReliefFov nevarni cache library closed fixed 1.0 janez 05/08/08
#124 Report v NBC widgetu library closed fixed 1.0 janez 04/15/08
#46 Rezanje z m-oceno na housing library closed wontfix janez 05/20/08
#40 Save output window ne deluje closed fixed gregor 05/17/07
#28 Scatter Plot matrix ne dela in ima napacno ime closed fixed gregor 05/17/07
#158 Scatterplot na Linux ne dela canvas closed fixed 1.0 somebody 05/19/08
#22 Scatter plot: spreminjanje point size ne uposteva nastavitev closed fixed gregor 05/17/07
#263 Scatterplot widget - Show color legend ne deluje library closed fixed 1.0 gregor 12/01/08
#198 Se distribucija za OsX zdaj vsakonocno builda in testira? library closed worksforme 1.0 mitar 03/10/11
#199 Se drevesa C4.5 izrisujejo pravilno? canvas closed wontfix 1.0 blaz 07/01/11
#69 Select Attributes vedno obdrzi meta atribute canvas closed fixed 1.0 janez 08/08/07
#154 Select Data ga serje pri Active (in pri odstranjevanju pravil) canvas closed fixed 1.0 janez 05/19/08
#19 Shranjevanje v format .txt library closed fixed janez 08/07/07
#296 Sieve Multigram crashne na zveznih podatkih canvas closed fixed 1.0 gregor 12/01/08
#152 Sieve na Macu/Linuxu ne pokaze nic canvas closed fixed 1.0 mitar 03/30/11
#183 SOM ven iz distribucije library closed fixed 1.0 janez 02/20/08
#80 spletne strani - ikona za tiskanje vrze napako documentation closed fixed 1.0 janez 08/22/07
#81 split construction (zvezni) ne upošteva parametra candidates library closed fixed 1.0 janez 08/31/07
#240 Spremeni ozadje v forumu. Grozno je. documentation closed fixed 1.0 janez 06/07/08
#161 statc.loess se usuje, ce mu das risati krivuljo, dolgo samo dve tocki library closed worksforme 1.0 janez 05/17/08
#218 statc.ttest_ind zahteva vzorce enake velikosti library closed fixed 1.0 janez 05/09/08
#125 stop words removal ne radi orng_modules closed fixed 1.0 sasa 11/29/07
#294 Survey Plot - Attribute ordering canvas closed fixed 1.0 gregor 12/01/08
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Note: See TracReports for help on using and creating reports.