{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (1366 matches)

A more complex example to show how to make advanced reports.

Results (101 - 200 of 1366)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ticket Summary Component Status Resolution Version Priority Owner Modified
#1329 C4.5 reader mistakes continous attributes as discrete library closed invalid 09/30/13
#1330 Filter fails when comparing some continuous values library closed fixed Ales Erjavec <ales.erjavec@…> 12/03/13
#1331 Canvas: error WidgetManager and SignalManager new-canvas closed fixed ales 10/08/13
#1332 Orange.data.Value comparison for unknown values is inconsistent library closed fixed ales 10/08/13
#1333 Pickling an empty Orange.data.Table causes a segfault library closed fixed ales 10/10/13
#1334 "Select Data" losses all filters when adding an attribute to the input data canvas new ales 10/18/13
#1341 Orange fails to compile on OSX 10.9 (Mavericks) library closed fixed ales 11/06/13
#1342 Bug in widgetscheme library closed fixed ales 11/08/13
#1345 Scatter Plot / Vizrank -> Show k-NN Wrong error canvas new ales 11/14/13
#1346 Use scroll bar widgets for shown column selection in PIPA and other widgets library new ales 11/20/13
#1348 Atribute Error when running k-means clustering other closed fixed ales 12/16/13
#1349 Generating more data with some noise other new janez 12/10/13
#1354 Strange numeric corruption bug in reading simple .txt file? library closed wontfix 01/09/14

1.0 (87 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Priority Owner Modified
#2 File widget ne javlja warninga glede .tab in .txt library closed fixed 1.0 janez 08/07/07
#3 TestLearners se usuje, ce nima learnerjev library closed fixed 1.0 blaz 09/28/07
#4 Confusion Matrix: Napacno stevilo primerov na izhodu library closed fixed janez 08/08/07
#6 Confusion Matrix: pripenjanje razredov library closed fixed janez 08/08/07
#9 Attribute Statistics racuna porazdelitve string atributov library closed fixed janez 09/25/07
#11 Distance Map: Cells as squares library closed fixed blaz 11/26/07
#14 Distributions: baloon help library closed fixed 05/19/08
#19 Shranjevanje v format .txt library closed fixed janez 08/07/07
#20 Attribute Distance library closed fixed janez 05/19/08
#21 SVMClassifier ni pickleable library closed fixed ales 03/12/08
#22 Scatter plot: spreminjanje point size ne uposteva nastavitev closed fixed gregor 05/17/07
#23 GO Graph se zrusi pri omejevanu globine orng_modules closed wontfix 2.0 ales 03/11/11
#24 progressBarSet se sesuje library closed worksforme gregor 10/30/07
#25 Problem pri nekonsistentnih vhodih v Classifications canvas closed fixed blaz 01/01/08
#26 Classifications ne dela, ce v testnem setu ni razreda library closed fixed blaz 01/01/08
#27 Nomogram: vizualizacijske nastavitve ne delajo library closed fixed martin 06/13/07
#28 Scatter Plot matrix ne dela in ima napacno ime closed fixed gregor 05/17/07
#29 Data domain: exception ob zapiranju library closed fixed 05/19/08
#30 Logisticna regresija: zvezni atributi in stepwise library closed fixed martin 06/25/07
#33 Installer za stabilne verzije library closed fixed janez 05/22/08
#34 _orngCRS v stabilnih distribucijah manjka closed fixed janez 05/08/07
#35 mfc71.dll pri PythonWin closed fixed janez 05/10/07
#36 user.home se ne konca nujno z locilom closed fixed gregor 05/17/07
#37 LOESS ne samplea dobro library closed fixed janez 08/08/07
#38 PyQt: problem pri primerjanju QRect z None v Py 2.5 library closed fixed janez 08/08/07
#39 OWDiscretization in konteksti library closed fixed janez 08/07/07
#40 Save output window ne deluje closed fixed gregor 05/17/07
#41 Dovolimo uporabniku, da instalira Pythona kam drugam? library closed fixed janez 05/13/08
#43 Imputacija neznanih vrednosti v orngScaleData canvas closed fixed gregor 04/22/08
#44 Association Rules Viewer nima sortiranja library closed fixed janez 08/09/07
#45 Attribute Distance library closed worksforme janez 08/09/07
#46 Rezanje z m-oceno na housing library closed wontfix janez 05/20/08
#47 OWDistributions ima tezavo pri podatkih brez razreda library closed fixed janez 08/08/07
#48 OWPredictions library closed fixed blaz 01/01/08
#49 OWConfusionMatrix library closed fixed janez 08/08/07
#50 Pade ima tezave s self.errors library closed worksforme janez 08/09/07
#51 Orange se ne prevede na AMD64 pod Linuxom library closed wontfix janez 08/10/07
#53 LineEdit: enter button ne lovi push-a (ko pritisnes, se ne zgodi nic) library closed fixed janez 08/07/07
#54 ExampleTable.toNumpy crkne pri string atributih library closed fixed janez 08/10/07
#55 Licenca SOM library closed fixed 03/13/08
#56 LOESS narobe racuna intervale zaupanja library closed fixed 08/11/07
#57 OWFeatureConstructor gleda math.__dict__ ne pa tudi __builtin__.__dict__ library closed fixed janez 08/07/07
#61 trac ne sprejema novih ticketov closed fixed 1.0 somebody 06/06/07
#62 kNN: defaulti library closed fixed 1.0 janez 08/08/07
#63 Pade odstrani meta atribute orng_modules closed fixed 1.0 janez 08/09/07
#65 dokumentacija za orngLR je zastarela documentation closed fixed martin 11/11/07
#66 branje .tab fileov library closed fixed 1.0 janez 08/07/07
#68 Ponovna uporaba obstojecih atributov library closed fixed 1.0 janez 08/10/07
#69 Select Attributes vedno obdrzi meta atribute canvas closed fixed 1.0 janez 08/08/07
#70 OWToolbar builtinFunctions library closed fixed 1.0 janez 08/03/07
#71 napačen completion za kNN classifier library closed fixed 1.0 janez 08/06/07
#72 Tooltipi na errorjih/warningih canvas closed fixed 1.0 gregor 09/21/07
#73 Izpis errorjev/warningov v status baru library closed fixed 1.0 gregor 09/21/07
#74 Neznane vrednosti v tab-delimited fileih library closed fixed 1.0 janez 08/08/07
#75 Novi argumenti za newmetaid documentation closed fixed 1.0 janez 08/09/07
#76 dva buga z drevesi canvas closed fixed 1.0 janez 08/10/07
#77 bug v nomogramu canvas closed fixed 1.0 martin 11/11/07
#79 dvojna crta za Catalog of Widgets na spletni strani documentation closed fixed 1.0 janez 09/12/07
#80 spletne strani - ikona za tiskanje vrze napako documentation closed fixed 1.0 janez 08/22/07
#81 split construction (zvezni) ne upošteva parametra candidates library closed fixed 1.0 janez 08/31/07
#82 naivni bayes z loess ne napoveduje pravilno robnih primerov library closed fixed 1.0 janez 08/31/07
#83 Mac - Ne deluje shranjevanje kot PNG library closed fixed 1.0 gregor 11/06/08
#84 Necelovit izpis napak/izjem library closed fixed 1.0 gregor 04/22/08
#85 Mac - Rank widget ne deluje canvas closed fixed 1.0 janez 08/30/07
#86 Ctrl-A ne deluje na canvasu library closed fixed 1.0 gregor 09/21/07
#88 Mac - Delovanje standardnih shortcutov s tipkovnico library closed fixed 1.0 mitar 01/04/10
#89 Mac - Razbitje podoken na samostojna okna library closed invalid 1.0 mitar 03/30/11
#90 Preimenovanje elementa na canvasu library closed fixed 1.0 gregor 04/22/08
#91 UNIX - Python datotekam, ki jih ustvari Orange, je potrebno dodati shebang library closed fixed 1.0 mitar 07/01/11
#92 Nepravilen izpis sheme pri tiskanju library closed fixed 1.0 gregor 09/26/07
#93 readListOfExamples naj bere MaskedArray library closed fixed 1.0 janez 09/12/07
#95 Mac - Classification Tree okno je cudno oblikovano library closed fixed 1.0 gregor 09/21/07
#96 Mac - Prevelika okna library closed fixed 1.0 gregor 12/01/08
#97 Najprej deselect in nato select v CallFront_ListBox.action canvas closed fixed 1.0 janez 09/12/07
#98 numpy v distribucijo library closed fixed 1.0 janez 03/13/08
#99 Neuspesna namestitev na zavarovanih Windows XP library closed fixed 1.0 janez 04/15/08
#100 Nekaj je narobe z domeno, pri sestavljanju ExampleTable iz numpy library closed fixed 1.0 janez 09/21/07
#101 random.shuffle([ExampleTable]) se obnasa cudno library closed fixed 1.0 janez 10/05/07
#103 Zamenjava Numeric z numpy v nomogramih canvas closed fixed 1.0 martin 11/11/07
#104 Py_ssize_t namesto int library closed fixed 1.0 janez 09/25/07
#105 Test Learner je prevec disablean canvas closed fixed 1.0 blaz 12/14/07
#106 gumb Report canvas closed fixed 1.0 janez 10/04/07
#107 KernelWarning: 'BayesLearner': threshold can only be optimized for binary classes library closed fixed 1.0 janez 04/22/08
#108 Kontekstni setingi za DC/DK v File widgetu canvas closed fixed 1.0 janez 10/05/07
#109 freeviz bug canvas closed fixed 1.0 janez 05/09/08
#110 Nomogram se izrisuje dvakrat canvas closed fixed 1.0 martin 11/11/07
#111 LinProj in Radviz ne napolnita listboxa z atributi canvas closed fixed 1.0 janez 11/01/07
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Note: See TracReports for help on using and creating reports.