{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (1366 matches)

A more complex example to show how to make advanced reports.

Results (101 - 200 of 1366)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ticket Summary Component Status Resolution Version Priority Owner Modified
#1346 Use scroll bar widgets for shown column selection in PIPA and other widgets library new ales 11/20/13
#1239 LibLinear weights library closed fixed ales 11/08/12
#1249 toggle arrow button upon selection library closed fixed ales 11/22/12
#1252 single click on empty canvas replaces double click canvas closed wontfix ales 11/26/12
#1250 text handling canvas closed fixed ales 02/06/13
#1238 Beginner library closed invalid 02/06/13
#1217 Crash with error message 'Singular matrix' library closed worksforme lanz 04/08/13
#1294 UnicodeDecodeError when loading/saving widget settings canvas closed fixed ales 04/17/13
#1306 Fix global widget settings persistence canvas closed fixed ales 07/02/13
#1321 Feature selection (Orange.feature.selection) strips out metas/class_vars library closed fixed 09/11/13
#1332 Orange.data.Value comparison for unknown values is inconsistent library closed fixed ales 10/08/13
#1242 Add-on dialog problems in Win 7 canvas closed fixed matija 11/16/12
#1220 ODBC/SQL Server connector library closed fixed Slach 01/10/14

1.0 (87 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Priority Owner Modified
#65 dokumentacija za orngLR je zastarela documentation closed fixed martin 11/11/07
#188 OWFile naj bere tudi ARRF library closed fixed 1.0 janez 05/18/08
#154 Select Data ga serje pri Active (in pri odstranjevanju pravil) canvas closed fixed 1.0 janez 05/19/08
#226 NBC se usuje na Irisu (najbrz problem z loess) library closed fixed 1.0 janez 05/17/08
#158 Scatterplot na Linux ne dela canvas closed fixed 1.0 somebody 05/19/08
#207 bug v owcontexts canvas closed duplicate 1.0 somebody 05/19/08
#172 Predictions widget ne deluje library closed fixed 1.0 janez 05/19/08
#161 statc.loess se usuje, ce mu das risati krivuljo, dolgo samo dve tocki library closed worksforme 1.0 janez 05/17/08
#205 Widget graf gre v Prototypes in Associate canvas closed fixed 1.0 miha 05/19/08
#200 Okno About canvas closed invalid 1.0 gregor 05/19/08
#210 Pickleanje data setov library closed invalid 1.0 blaz 05/19/08
#118 Bug s konstruktorji spremenljivk library closed fixed 1.0 janez 05/19/08
#121 filter deepCopy ne dela library closed fixed 1.0 janez 05/19/08
#122 Atributi, napisani s PythonVariable se morajo spremeniti, ce se spremeni razred library closed wontfix 1.0 janez 05/20/08
#195 Widget Predictions nima kontekstnih setingov canvas closed fixed 1.0 janez 05/20/08
#209 OWDistribution ima tezave pri zveznih atributih z eno samo vrednostjo canvas closed fixed 1.0 janez 05/19/08
#214 Nomogram tiho sprejme napacne klasifikatorje canvas closed fixed 1.0 martin 05/20/08
#219 Nomogram za logisticno regresijo vcasih ne deluje canvas closed fixed 1.0 martin 05/20/08
#123 CN2 naserje kup meta atributov orng_modules closed fixed 1.0 martin 05/20/08
#113 potentialsBitmap crkne v widget debugging pri visualizations.py library closed fixed 1.0 janez 05/19/08
#241 OWMoleculeVisualizer - smiles vrednosti canvas closed fixed 1.0 ales 06/10/08
#232 CC v discretization library closed fixed 1.0 janez 05/31/08
#225 catalog.chm je (prakticno) prazen canvas closed fixed 1.0 janez 05/22/08
#233 Discretization: Number of intervals se ne vkljuci canvas closed fixed 1.0 janez 06/07/08
#235 file widget lahko v nekaterih primerih postane presirok ... canvas closed fixed 1.0 janez 06/08/08
#240 Spremeni ozadje v forumu. Grozno je. documentation closed fixed 1.0 janez 06/07/08
#213 V doc/modules se valjata orngReinforcement.py in orngReinforcement.html orng_modules closed fixed 1.0 somebody 05/20/08
#248 Molecule Visualizer - molecule title attributes ostaja prazen library closed fixed 1.0 ales 06/11/08
#245 Molecule Visualizer - caching ne deluje library closed fixed 1.0 ales 06/12/08
#243 OWFeatureSelection.py se razsuje na string atributih library closed fixed 1.0 ales 06/11/08
#250 KEGG widget vrze exception ce ni podatkov in se mu spremeni organizem library closed fixed 1.0 ales 06/12/08
#252 KEGG widget vrze exception - Use variable names library closed duplicate 1.0 ales 06/13/08
#244 Molecule Visualizer - "All images retrieved from the server" library closed fixed 1.0 ales 06/12/08
#238 Nomogram potrebuje dva taba? canvas closed fixed 1.0 janez 06/10/08
#258 Hierarchical clustering: nic na outputu canvas closed worksforme 1.0 ales 06/15/08
#234 Izhodni signali C4.5 library closed fixed 1.0 janez 06/25/08
#253 KEGG se razsuje na dicty podatkih canvas closed fixed 1.0 ales 06/14/08
#275 Popravek za data type not understood daj tudi v branch 1.0 library closed fixed 1.0 janez 07/24/08
#273 C4.5 drevesa se ne prikazejo v vizualizacijskem widgetu canvas closed fixed 1.0 ales 07/28/08
#271 OWScatterPlot ne dela library closed fixed 1.0 gregor 07/15/08
#254 KEGG: KEGG Pathway browser -> KEGG Pathway Browser canvas closed fixed 1.0 ales 06/13/08
#246 Nomogram ne shranjuje vse settingov (npr. visine in razmiki) canvas closed fixed 1.0 janez 06/10/08
#83 Mac - Ne deluje shranjevanje kot PNG library closed fixed 1.0 gregor 11/06/08
#285 Verjetni bug v ReliefFovi bestBinarization library closed fixed 1.0 janez 08/05/08
#242 Deljenje z niclo v orngContingency.ChiSquareProb orng_modules closed fixed 1.0 janez 08/02/08
#239 Nomogram - skatla yAxis canvas closed fixed 1.0 blaz 08/24/08
#192 izjeme pri dodajanju widgetov canvas closed fixed 1.0 gregor 12/01/08
#96 Mac - Prevelika okna library closed fixed 1.0 gregor 12/01/08
#179 Izklop jitteringa ne resetira "show probabilities" canvas closed fixed 1.0 gregor 12/01/08
#220 distancemap bug library closed fixed 1.0 ales 01/02/10
#198 Se distribucija za OsX zdaj vsakonocno builda in testira? library closed worksforme 1.0 mitar 03/10/11
#197 Orange zdaj dela na PPC? library closed wontfix 1.0 mitar 03/10/11
#255 DistanceMap: legenda in gamma canvas closed fixed 1.0 blaz 01/04/10
#236 Preimenovanje signala v Data Samplerju library closed fixed 1.0 blaz 01/02/10
#290 LinearProjections se sesuje cim dobi podatke canvas closed fixed 1.0 janez 08/07/08
#251 Tipkanje stevila foldov v Test Learners canvas closed fixed 1.0 blaz 03/30/11
#217 Calibration Plot se usuje, ce mu das risati graf za drevo library closed wontfix 1.0 tomaz 07/01/11
#224 test learners bug canvas closed fixed 1.0 blaz 03/30/11
#74 Neznane vrednosti v tab-delimited fileih library closed fixed 1.0 janez 08/08/07
#69 Select Attributes vedno obdrzi meta atribute canvas closed fixed 1.0 janez 08/08/07
#152 Sieve na Macu/Linuxu ne pokaze nic canvas closed fixed 1.0 mitar 03/30/11
#63 Pade odstrani meta atribute orng_modules closed fixed 1.0 janez 08/09/07
#68 Ponovna uporaba obstojecih atributov library closed fixed 1.0 janez 08/10/07
#80 spletne strani - ikona za tiskanje vrze napako documentation closed fixed 1.0 janez 08/22/07
#76 dva buga z drevesi canvas closed fixed 1.0 janez 08/10/07
#75 Novi argumenti za newmetaid documentation closed fixed 1.0 janez 08/09/07
#82 naivni bayes z loess ne napoveduje pravilno robnih primerov library closed fixed 1.0 janez 08/31/07
#89 Mac - Razbitje podoken na samostojna okna library closed invalid 1.0 mitar 03/30/11
#85 Mac - Rank widget ne deluje canvas closed fixed 1.0 janez 08/30/07
#62 kNN: defaulti library closed fixed 1.0 janez 08/08/07
#72 Tooltipi na errorjih/warningih canvas closed fixed 1.0 gregor 09/21/07
#73 Izpis errorjev/warningov v status baru library closed fixed 1.0 gregor 09/21/07
#79 dvojna crta za Catalog of Widgets na spletni strani documentation closed fixed 1.0 janez 09/12/07
#199 Se drevesa C4.5 izrisujejo pravilno? canvas closed wontfix 1.0 blaz 07/01/11
#227 Calibration plot usuje Orange library closed wontfix 1.0 tomaz 07/01/11
#91 UNIX - Python datotekam, ki jih ustvari Orange, je potrebno dodati shebang library closed fixed 1.0 mitar 07/01/11
#177 bug v OWTestlearners orng_modules closed fixed 1.0 blaz 03/30/11
#95 Mac - Classification Tree okno je cudno oblikovano library closed fixed 1.0 gregor 09/21/07
#100 Nekaj je narobe z domeno, pri sestavljanju ExampleTable iz numpy library closed fixed 1.0 janez 09/21/07
#178 Manjka ikona canvasa canvas closed fixed 1.0 tomaz 01/04/10
#88 Mac - Delovanje standardnih shortcutov s tipkovnico library closed fixed 1.0 mitar 01/04/10
#296 Sieve Multigram crashne na zveznih podatkih canvas closed fixed 1.0 gregor 12/01/08
#297 Parallel Coordinates nepravilno prikaze izbrane primere (Selected Examples) canvas closed fixed 1.0 gregor 12/02/08
#294 Survey Plot - Attribute ordering canvas closed fixed 1.0 gregor 12/01/08
#263 Scatterplot widget - Show color legend ne deluje library closed fixed 1.0 gregor 12/01/08
#86 Ctrl-A ne deluje na canvasu library closed fixed 1.0 gregor 09/21/07
#93 readListOfExamples naj bere MaskedArray library closed fixed 1.0 janez 09/12/07
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Note: See TracReports for help on using and creating reports.