{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (1366 matches)

A more complex example to show how to make advanced reports.

Results (501 - 600 of 1366)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2.6 (100 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Priority Owner Modified
#421 sorting in GO widget canvas closed fixed 2.0 ales 05/08/09
#423 GO selection of terms canvas closed fixed 2.0 ales 05/08/09
#443 ni progress bara ob prvem nalaganju podatkov v KEGG-u (in ostalih widgetih) canvas closed fixed 2.0 ales 05/18/09
#438 Gene Selected crashes on a simple data set canvas closed fixed 2.0 ales 05/20/09
#415 KEGG widget -> Ontology/Annotation Info (Mac OS X) canvas closed fixed 2.0 ales 05/14/09
#403 GO Enrichment Analysis -> Report canvas closed fixed 2.0 ales 05/14/09
#393 Gene Info pocasen? canvas closed fixed 2.0 ales 05/27/09
#410 KEGG widget na Mac OS X Boundle pade (PIL ni vkljucen v distribucijo) canvas closed fixed 2.0 tomaz 05/08/09
#432 SOM canvas closed fixed 2.0 ales 05/05/09
#452 lineEditHint v GEO Data Sets canvas closed fixed 2.0 ales 06/01/09
#453 lineEditHint v Update Genomics Databases canvas closed fixed 2.0 ales 06/01/09
#451 GEO Data Sets - vkljuci title canvas closed fixed 2.0 ales 06/01/09
#458 Vulcano Plot widget - naj dela z oznacenimi atributi canvas closed fixed 2.0 ales 06/09/09
#468 filter v GEO DataSets naj bo case-insensitive canvas closed fixed 2.0 ales 06/23/09
#454 text mining widgets canvas closed fixed 2.0 ales 06/01/09
#392 Gene Info ne prikaze zadnjega NCBI ID canvas closed fixed 2.0 ales 05/28/09
#464 Filter in Gene info throws exception canvas closed fixed 2.0 ales 06/23/09
#950 Compiling of liborange_include.a must not use -fPIC other reopened 2.0 ales 09/20/11
#448 obiGene.NCBIGeneInfo("hsa") vrze exception orng_modules closed fixed 2.0 ales 05/27/09
#467 GEO DataSets commit crash canvas closed fixed 2.0 ales 06/23/09
#370 exact search in obiTaxonomy orng_modules closed fixed 2.0 ales 03/23/09
#471 widget development documentation documentation closed fixed 2.0 ales 07/22/09
#439 Gene Selection in string atributi canvas closed fixed 2.0 ales 07/28/09
#455 dokumentacija orngNetwork orng_modules closed fixed 2.0 miha 07/21/09
#474 GEO Data Sets: annotations canvas closed fixed 2.0 ales 08/10/09
#505 prva slika na prvi strani spletne strani se zamenja prehitro web closed fixed 2.0 janez 08/26/09
#476 Data Sampler si ne zapomni nicesar canvas closed fixed 2.0 ales 07/29/09
#460 Gene Selection commit in progress bar canvas closed fixed 2.0 ales 07/21/09
#426 Data Profiles canvas closed fixed 2.0 ales 09/14/09
#463 izris dendrograma v vektorski grafiki orng_modules closed fixed 2.0 ales 10/05/09
#466 atributi atributov - labele s presledki library closed fixed 2.0 janez 08/29/09
#469 installing orange on a machine with a different qt library previously installed library closed fixed 2.0 janez 08/27/09
#516 GEO widget naj si zapomni zadnji izbor canvas closed fixed 2.0 ales 11/02/09
#459 pocasen Gene Selection canvas closed fixed 2.0 ales 07/21/09
#521 pobegla okna canvas closed fixed 2.0 ales 11/26/09
#522 tree graph viewer node selection canvas closed fixed 2.0 ales 11/27/09
#520 interaktivna gradnja dreves canvas closed fixed 2.0 ales 11/26/09
#526 k-Means widget update canvas closed fixed 2.0 ales 12/14/09
#523 tagi za GO anotacije orng_modules closed fixed 2.0 ales 11/30/09
#512 Update Genomics Databases update canvas closed fixed 2.0 ales 11/09/09
#517 Info widget poravnava desnih robov besedila canvas closed fixed 2.0 ales 11/03/09
#532 Interactive Tree Builder - slight redesign of interface canvas closed fixed 2.0 ales 12/15/09
#531 navigator v Classification Tree Graph ne pokaze okvira canvas closed fixed 2.0 ales 12/17/09
#533 cmd-backspace na macu in brisanje widgetov canvas closed fixed 2.0 ales 12/14/09
#535 cmd-W naj na Macu zapre okne canvas closed fixed 2.0 ales 12/14/09
#538 node width canvas closed fixed 2.0 ales 12/24/09
#416 obiGO crash orng_modules closed fixed 2.0 ales 07/20/09
#400 progress bar nad ikonami zginil canvas closed fixed 2.0 gregor 01/04/10
#429 Tipka DEL ne dela prav v Orange Canvasu na Mac OS X canvas closed fixed 2.0 gregor 01/04/10
#430 ugibanje tipa atributov iz .txt datotek library closed fixed 2.0 janez 01/02/10
#284 Rank Attributes ne pokaze tabele canvas closed invalid 2.0 janez 01/01/10
#543 Widget Attribute statistics se ne odpre dovolj canvas closed fixed 2.0 ales 01/13/10
#544 Select Data -> po Modify naj ostane izbrana vrstica izbrana canvas closed fixed 2.0 ales 01/13/10
#547 Predictions ne dela prav canvas closed fixed 2.0 ales 01/15/10
#461 GO Enrichment Analysis progress bar naj gre cez samo 1x canvas closed fixed 2.0 ales 12/28/09
#566 Pipa in Attribute distance canvas closed fixed 2.0 ales 03/08/10
#525 odvecno (?) registriranje widgetov canvas closed worksforme 2.0 ales 01/06/10
#564 informacije o organizmu in orientaciji podatkov (kje so geni) naj se med widgeti shranjujejo canvas closed fixed 2.0 ales 03/31/10
#578 PIPA vcasih zajamra canvas closed fixed 2.0 ales 04/02/10
#475 Data Info widget canvas closed fixed 2.0 ales 07/20/09
#570 širina vrstic v Data Table canvas closed fixed 2.0 ales 04/09/10
#553 orange preimenuje imena add-onov canvas closed fixed 2.0 matija 04/23/10
#584 Gene Selection widget exception canvas closed fixed 2.0 ales 04/21/10
#572 Informacija o verziji (build) na gumbu za hiter download web closed fixed 2.0 janez 03/18/10
#598 Pri kNNLearner izgleda da distanceConstructor ne deluje na Debianu library closed invalid 2.0 janez 05/24/10
#374 poravnava dendrograma in barvne matrike v HeatMap canvas closed fixed 2.0 ales 05/25/10
#569 PIPA se zruši canvas closed worksforme 2.0 marko 03/15/10
#623 dva nova stila za canvas canvas closed fixed 2.0 ales 07/07/10
#621 oblikovni popravki widgeta z dendrogramom canvas closed fixed 2.0 ales 07/06/10
#595 Mosaic Display: napacna barvna paleta za razred canvas closed fixed 2.0 ales 05/20/10
#624 ROC Analysis Widget - nastavitve nimajo vpliva canvas closed fixed 2.0 ales 07/06/10
#537 drevesni navigator naj prilagodi sirino izpisa drevesu canvas closed fixed 2.0 ales 12/24/09
#633 povezava iz Gene Info widgeta na dictyExpress canvas closed fixed 2.0 ales 07/28/10
#571 Bad argument to internal function v slovarju library closed wontfix 2.0 janez 07/26/10
#628 neenakomerni presledki med bloki v widgeti canvas closed fixed 2.0 ales 10/25/10
#644 Hiearchical Clustering se sesuje pri Commit on change canvas closed fixed 2.0 ales 10/05/10
#629 razmak med gumbi in pass-through colors v barvnih paletah canvas closed fixed 2.0 ales 07/13/10
#649 enrichment analysis widgeti - namesto praznega rezultata poročanje o tem, da ni ničesar canvas closed fixed 2.0 ales 11/11/10
#563 Vzporedno prevajanje Orangea library closed fixed 2.0 matija 06/18/10
#607 Popravki v Hierarchical Clustering canvas closed fixed 2.0 ales 06/01/10
#597 Distance Map: napačno skaliran dendrogram canvas closed fixed 2.0 ales 05/25/10
#600 ExamplesDistance_Normalized.attributeDistances() se zacikla library closed fixed 2.0 janez 05/25/10
#658 Scatterplot class labels canvas closed fixed 2.0 ales 11/29/10
#568 Genomics Databases se pri hitri zvezi in večjemu update-u zruši canvas closed fixed 2.0 ales 11/08/10
#457 orngNetwork.Network da Bus error library closed fixed 2.0 miha 04/21/10
#548 Predictions - izgled tabele canvas closed fixed 2.0 ales 04/09/10
#646 GEO Data Sets widget in stevilo genov canvas closed fixed 2.0 ales 12/07/10
#579 PIPA vcasih zajamra canvas closed fixed 2.0 ales 03/31/10
#657 V Scatterplot, VizRank odstrani Argumentation canvas closed fixed 2.0 ales 11/29/10
#632 Preprocess (widget) canvas closed fixed 2.0 ales 10/25/10
#627 rank widget canvas closed fixed 2.0 ales 07/13/10
#697 Drop-down menu in Orange for Mac (.dmg) does not include bioinformatics canvas closed fixed 2.0 ales 03/10/11
#407 KEGG server file update script canvas closed fixed 2.0 ales 03/30/11
#663 make na catalog-rst javlja napako documentation closed fixed 2.0 ales 12/14/10
#620 cut-off line na dendrogramih zamaknjen canvas closed worksforme 2.0 ales 03/30/11
#694 GEO widget crashes (NCBI ftp server down?) canvas closed fixed 2.0 ales 03/30/11
#408 GO strezniska skripta ne deluje pravilno orng_modules closed fixed 2.0 ales 03/30/11
#585 obi web page web closed fixed 2.0 ales 07/08/10
#736 Genotype Distances bug canvas closed fixed 2.0 ales 04/15/11
#793 CN2 rule viewer canvas closed fixed 2.0 ales 05/17/11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Note: See TracReports for help on using and creating reports.