Ticket #107 (closed bug: fixed)

Opened 7 years ago

Last modified 6 years ago

KernelWarning: 'BayesLearner': threshold can only be optimized for binary classes

Reported by: blaz Owned by: janez
Milestone: 1.0 Component: library
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Uporabi "simple-evaluate and bayes.ows" na WidgetDebugging (dovolj je dvoklik na ows datoteki, ne rabis poganjati testiranja da dobis ta "feature").

Change History

comment:1 Changed 7 years ago by janez

Warning se ignorira, ce se pojavi v widgetu OWNaiveBayes. Lahko naredim, da se ne bo pojavil nikjer, vendar to morda ni OK, saj je uporabnik vendarle obkljukal, naj se threshold optimira.

Nacelno bi moral Test Learners spremeniti warning v exception (z ustreznim vnosom v warnings.filter), uloviti ta exception, ce se pojavi, in izrisati trikotnik z opozorilom.

comment:2 Changed 6 years ago by janez

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Odstranil sem warning. Flag po novem pomeni, da se prag optimizira, ce je razred binaren, sicer pa nima nobenega ucinka. (V dokumentaciji je ze pisalo tako; dejansko je edina sprememba ukinitev flaga.)

Note: See TracTickets for help on using tickets.