Ticket #122 (closed bug: wontfix)

Opened 7 years ago

Last modified 6 years ago

Atributi, napisani s PythonVariable se morajo spremeniti, ce se spremeni razred

Reported by: janez Owned by: janez
Milestone: 1.0 Component: library
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Denimo, da imas atribut tipa python:MeshVariable. Nalozis podatke, nato spremenis razred MeshVariable in ponovno nalozis podatke. Ker se atribut ujema v imenu in tipu, bo ohranil stari atribut. Pri nalaganju mora torej preverjati tudi, ali je instanca razreda (attr.class) ista.

Se prav spomnim, da je stvar zdaj narejena celo tako narobe, da razreda sploh ne gleda, temvec so vse PythonVariable istega tipa?!

Change History

comment:1 Changed 6 years ago by janez

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Niso vse istega tipa. Kar pa se tice spreminjanja razreda: tega ni tako preprosto ujeti, ker konstrukcija atributa ni tako trivialna. Kdor se zaplete v to, si je sam kriv.

Note: See TracTickets for help on using tickets.