Ticket #123 (closed task: fixed)

Opened 7 years ago

Last modified 6 years ago

CN2 naserje kup meta atributov

Reported by: janez Owned by: martin
Milestone: 1.0 Component: orng_modules
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Ce prikljucis CN2 z utezevanjem primerov na Test Learners, tega na Confusion Matrix in naprej na Data Table, vidis, da je CN2 naredil goro meta atributov. Te bi bilo potrebno odstraniti na izhodu oz. jih ne registrirati v domeni.

Change History

comment:1 Changed 6 years ago by janez

  • Owner changed from janez to martin
  • Type changed from wish to task

Martin, tole sem uredil tako, da sem zakomentiral vse domain.addMeta v orngCN2.py, razen tistega, ki doda 'Coverage'. Sam learner lahko te atribute se vedno uporablja, saj jih ne naslavlja z imenom, temvec IDjem. Pac pa se ti atributi ne kopirajo vec pri kakem prestavljanju primerov v novo tabelo in ce bi jih kdo kasneje hotel naslavljati z imenom "weights-XX", tega ne more poceti. Je to OK? Lahko preveris?

comment:2 Changed 6 years ago by janez

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.