Ticket #152 (closed bug: fixed)

Opened 7 years ago

Last modified 3 years ago

Sieve na Macu/Linuxu ne pokaze nic

Reported by: janez Owned by: mitar
Milestone: 1.0 Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

... razen tooltipov. :)

Change History

comment:1 Changed 7 years ago by janez

Problem je v refreshu. Spremenis velikost okna, pa se pokaze. Nekaj podobnega se dogaja pri drevesih.

comment:2 Changed 7 years ago by tadej.janez@…

  • Summary changed from Sieve na Macu ne pokaze nic to Sieve na Macu/Linuxu ne pokaze nic

Enako na Fedori 7.

comment:3 Changed 6 years ago by mitar

Sumim, da je to povezano s PyQwt 4. Na PyQwt 5 na Macu deluje pravilno. (To pomeni, da Orange iz trunka deluje pravilno, saj uporablja PyQwt 5. Če kdo to potrdi, lahko ta ticket zapremo.)

comment:4 Changed 3 years ago by ales

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

It now works so I am assuming this was fixed some time ago.

Note: See TracTickets for help on using tickets.