Ticket #154 (closed bug: fixed)

Opened 7 years ago

Last modified 6 years ago

Select Data ga serje pri Active (in pri odstranjevanju pravil)

Reported by: janez Owned by: janez
Milestone: 1.0 Component: canvas
Severity: major Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Tole je na Titanicu z zveznim age

[1:25:03 AM] Mitar says: dodaj pravio, da mora biti age definiran [1:25:09 AM] Mitar says: in je data out 1046 [1:25:17 AM] Janez Demsar says: ja [1:25:28 AM] Mitar says: dodaj pravilo, da mora biti starost < 8.0 [1:25:32 AM] Mitar says: in je out 66 [1:25:39 AM] Mitar says: dodaj pravilo, da mora biti starost < 10.0 [1:25:47 AM] Mitar says: in je out 66 [1:25:52 AM] Janez Demsar says: ok [1:25:57 AM] Mitar says: disableaj pravilo, da < 8.0 [1:25:59 AM] Mitar says: :-))) [1:26:15 AM] Mitar says: no, se vedno je data set 66 [1:26:17 AM] Mitar says: ql [1:26:27 AM] Mitar says: potem se odloci, da ce pa ne dela disable, bos pa ga obrisal [1:26:28 AM] Mitar says: ga oznaci [1:26:32 AM] Mitar says: in daj remove [1:26:38 AM] Mitar says: (tega s 8.0) [1:26:52 AM] Mitar says: super, sedaj pa je disabled postal < 10.0 [1:27:07 AM] Mitar says: ampak vsaj rezultat je spet postal pravilen

Change History

comment:1 Changed 6 years ago by janez

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Grdobija s konteksti pri lambdi: lambda ne sme uporabljati lokalnih spremenljivk, ce niso vanjo prenesene kot argumenti.

Note: See TracTickets for help on using tickets.