Ticket #16 (assigned wish)

Opened 7 years ago

Last modified 3 years ago

Load File: splosni bralnik

Reported by: janez Owned by: ales
Milestone: Future Component: library
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Zanimivo bi bilo imeti branje iz poljubnega tekstovnega filea, kjer uporabnik sam dolo?i delimiterje ipd. Podobno kot v Excelu in Knimeu

Change History

comment:1 Changed 7 years ago by marko

  • Owner set to janez
  • Component set to core

Sam sem pravkar nameraval predlagati nekaj podobnega. Menim, da je to glavna ovira pri uporabi oranga v neračunalniških vodah. Ročno premikanje stolpcev in pretvorba v ustrezno obliko, da bi datoteko lahko pretvorili v .txt datoteko, je brez nekekšnega pomagača za veliko uporabnikov prenaporna.

Morda bi bilo zanimivo narediti nako aplikacijo v excelu, kjer bi uporabnik označil željene stolpce ter iz njih "naredil" atribut. Aplikacija bi mu pomagala določiti imena ter tipe atributov. Izbran stolpec bi mu excel lepo porabarval. Ko bi bil uporabnik z izbiro zadovoljen, bi mu klik na gumb export generiral orangevo datoteko brez dodatnih kolobocij. To je še posebej pomembno, če bi kdaj želili orange postaviti na splet.

Lahko bi bila to tudi ločena aplikacija, v katero bi se dalo lepo skopirati (control+c, control+v) excelove podatke ali pa jih morda celo na roko vpisati. S tem bi pomoje rešili tudi wish request, ki govori o debugiranju .tab datotek.

Morda bi lahko kdo na to temo celo diplomiral.

comment:2 Changed 6 years ago by janez

  • Milestone changed from 1.0 to future

comment:3 Changed 6 years ago by janez

  • Owner janez deleted

comment:4 Changed 3 years ago by ales

  • Owner set to ales
  • Status changed from new to assigned
  • version set to 2.0

Reassigning this to me. I have added a CSV File Import widget in the Prototypes section that implements a general .csv importer with some intelligent guessing of the input format and a preview of the data. User interface probably needs some more work.

Note: See TracTickets for help on using tickets.