Ticket #162 (closed bug: fixed)

Opened 7 years ago

Last modified 6 years ago

Caption Random Forest widgeta

Reported by: mitar Owned by: marko
Milestone: 1.0 Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Če povežem Random Forest widget s Test Learners widgetom, kjer Random Forest na samem canvasu preimenujem, ter poženem testiranje, se zgodi nekaj napak:

  • med testiranjem caption kaže staro (pred preimenovanjem) ime (tudi če na novo povežem widgeta ni razlike)
  • med testiranjem procent obdelanih podatkov gre v vrednosti večje kot 100 %
  • med testiranjem je izpis preostalega časa testiranja vedno na 0 (zakaj se potem to sploh izpisuje, sicer bi bilo super, če bi se izpisovala prava vrednost)

Imam pa še eno vprašanje, zakaj se ne uporablja za "Learner/Classifier Name" Random Forest widgeta kar ime, ki das widgetu na canvasu, ampak za to obstaja posebno polje v oknu? No, saj polje je lahko, ampak naj bo potem povezano tudi z vrednostjo na canvasu.

Verjetno je to veliko bolj splošno, kot sem tu opisal.

Change History

comment:1 Changed 6 years ago by anonymous

  • Owner changed from gregor,janez to marko

comment:2 Changed 6 years ago by marko

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

med testiranjem caption kaže staro (pred preimenovanjem) ime (tudi če na novo povežem widgeta ni razlike)

To je feature. :) To se dogaja tudi pri drugih klasifikatorjih, tako da je to stvar Test Learners.

Ostalo je popravljeno.

Note: See TracTickets for help on using tickets.