Ticket #168 (closed bug: fixed)

Opened 7 years ago

Last modified 6 years ago

V tabeli v Test Learnerju se lahko spreminjajo vrednosti

Reported by: mitar Owned by: blaz
Milestone: Future Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

V prikazani tabeli v Test Learners widgetu lahko uporabnik spreminja vrednosti, čeprav je to popolnoma nesmiselno, saj gre le za prikaz izračunanih vrednosti.

Change History

comment:1 Changed 7 years ago by janez

  • Owner changed from somebody to blaz

comment:2 Changed 6 years ago by anonymous

tole je enako prav z vsemi tabelami v vseh widgetih. ce ves, kako se popravi (kaksna globalna nastavitev tabele) mi prosim sporoci.

comment:3 Changed 6 years ago by janez

Konstruktor QTableItem ima flag editType, ki ga lahko nastavis na Never.

comment:4 Changed 6 years ago by janez

  • Milestone changed from 1.0 to future

comment:5 Changed 6 years ago by janez

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.