Ticket #184 (closed bug: fixed)

Opened 7 years ago

Last modified 6 years ago

Sesuvanje pri branju neumnih .txt datotek

Reported by: janez Owned by: janez
Milestone: Future Component: library
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Ce nalozis neumen .txt file, se orange usuje z general exception. Glej priponko.

Attachments

tor_try8.txt Download (2.3 KB) - added by janez 7 years ago.

Change History

Changed 7 years ago by janez

comment:1 Changed 6 years ago by janez

  • Milestone changed from 1.0 to future

Vrstice v fileu se koncajo z \r\r\n, najbrz je problem v tem. Crkne v fseek v tabdelim.cpp:752; dokumentacija pravi, da se je treba paziti fseeka v tekstnih fileih. To bi bilo potrebno napisati na novo, vendar si ne upam pred 1.0, zato prestavljam milestone. Stvar ni tako strasno urgentna, file je res cuden.

comment:2 Changed 6 years ago by janez

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.