Ticket #185 (closed bug: fixed)

Opened 7 years ago

Last modified 6 years ago

Napacen operator v opisu veje

Reported by: janez Owned by: janez
Milestone: 1.0 Component: library
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Glej priponko - tula pa je Tejin mail.

Janez, pišem kar tebi - upam, da nam boš lahko pomagal.

Pri nekem projektu na odseku uporabljamo za klasifikacijo odločitvena drevesa iz Orange-a. Pri tem smo naleteli na eno napako, ki jo bom poskušala razložiti kar se da razumljivo (prilagam testne datoteke, ki so bile uporabljene za ta primer).

Imamo učne podatke z enim zveznim atributom (A - vrednosti: 6, 6.5 in 7) in diskretnim razredom (C - vrednosti 0 in 1). Tako z uporabo "C4.5" kot s "Classification Tree" (oba s privzetimi vrednostmi parametrov), dobimo na teh podatkih enako odločitveno drevo, ki pravi:

če A < 6.5, potem C = 0 (velja za 4 primere) če A >= 6.5, potem C = 1 (velja za 33 primerov)

Vendar bi se pravo drevo moralo glasiti tako:

če A <= 6.5, potem C = 0 (velja za 4 primere) če A > 6.5, potem C = 1 (velja za 33 primerov)

Torej - napačen je položaj enačaja! Iz podatkov je namreč jasno vidno, da za 4 primere velja, da je A <= 6.5, medtem ko samo za 2 primera velja, da je A < 6.5. Enako napako smo na naših podatkih opazili še večkrat, a mislim, da je ta primer čisto dovolj nazoren za ilustracijo problema. V bistvu se mi zdi tale hrošč kar "velik" in se čudim, da ga do zdaj ni še nihče drug našel...

Če/Ko boste napako odpravili, bi te prosila, da nas (Jano, Mateja in mene) o tem obvestiš.

Hvala in LP, Tea

Attachments

test.tab Download (203 bytes) - added by janez 7 years ago.

Change History

Changed 7 years ago by janez

comment:1 Changed 6 years ago by janez

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Napacen iypis. Popravljeno.

Note: See TracTickets for help on using tickets.