Ticket #192 (closed bug: fixed)

Opened 7 years ago

Last modified 6 years ago

izjeme pri dodajanju widgetov

Reported by: marko Owned by: gregor
Milestone: 1.0 Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Če dodam 1 (naključno izbran :) slabo napisan widget na canvas, mi javi izjemo. Če zatem dodam drugi slabo napisan widget na canvas, poten ne javi nobene izjeme, widget se pa tudi ne prikaže.

Bug deluje s vsemi widgeti, ki prožijo izjeme ob dodajanju (recimo, da manjkalo neki moduli), ne glede na vrstni red izbranih widgetov in ne glede na operacijski sistem (preizkusil na windowsih in linuxu).

Change History

comment:1 Changed 6 years ago by gregor

ne uspe mi tega replicirat. a je to se veljaven bug?

comment:2 Changed 6 years ago by anonymous

  • Owner changed from gregor to marko

tudi meni ga ne uspe replicirat. Marko, a lahko ti poskusis in napises bolj detajlno v katerem primeru stvar ne dela.

comment:3 Changed 6 years ago by marko

  • Owner changed from marko to gregor
  • Severity changed from major to minor

Do buga pride zgolj, če output window zaprem s klikom na x zgoraj desno. Output window se s tem ne zapre, temveč se postavi v ozadje, vendar je od tega trenutka dalje njegova vsebina zamrznjena. Hkrati zmrzne tudi statusna vrstica.

Torej: output window in statusna vrstica se zamrzneta, če poskušaš zapreti output window.

Je to mogoče feature?

Za testiranje uporabi katerikoli widget, ki kaj izpiše ali pa vrže izjemo. Jaz poskušam dodati "Prototypes/Mesh Term Browser", ki izpiše, da ne najde ontologij. Testiral sem na linux verziji iz SVN in na najnovejšem snapshotu za windowse.

comment:4 Changed 6 years ago by gregor

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.