Ticket #211 (closed task: wontfix)

Opened 6 years ago

Last modified 6 years ago

Hitrost branja .tab fileov

Reported by: janez Owned by: janez
Milestone: Future Component: library
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Pospesiti parser.

Kaj, ce bi se izognili dvojnemu branju, ce so v drugi vrsti nastete vse vrednosti?

Change History

comment:1 Changed 6 years ago by janez

  • Milestone changed from 1.0 to future

comment:2 Changed 6 years ago by janez

Lahko pa bi najprej vse prebral neurejeno in potem prestevilcil!

comment:3 Changed 6 years ago by janez

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Verjetno bo v prihodnosti ExampleTable implementiran z numpyjevo matriko, zato se zdaj v to ne bom vtikal.

comment:4 Changed 6 years ago by janez

... ker ni simpl.

Note: See TracTickets for help on using tickets.