Ticket #226 (closed bug: fixed)

Opened 6 years ago

Last modified 6 years ago

NBC se usuje na Irisu (najbrz problem z loess)

Reported by: anonymous Owned by: janez
Milestone: 1.0 Component: library
Severity: major Keywords: NBC
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

tole se mi je zacelo dogajati v zadnjem casu: bayes pri uporabi zveznih atributov napove verjetnosti, ki so 1.#QO, torej niso stevila. prilagam skripto.

Attachments

bayes-cont-bug.py Download (786 bytes) - added by anonymous 6 years ago.

Change History

Changed 6 years ago by anonymous

comment:1 Changed 6 years ago by janez

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Zdaj pri meni deluje. Vmes sem spreminjal racunanje bayesa, loess...

Note: See TracTickets for help on using tickets.