Ticket #231 (closed task: fixed)

Opened 6 years ago

Last modified 3 years ago

Dokumentacija Select data - nov snapshot, dodatne opcije

Reported by: janez Owned by: blaz
Milestone: Future Component: documentation
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Select Data ima nekaj novih opcij (iskanje atributa, purge), zato bi potreboval nov snapshot. Pri drugih widgetih sem to naredil, ta pa ima ob strani se "opise". Glede na to, da ima to le par widgetov: želimo to obdržati ali preprosto naredim nov snapshot in dopolnim opis widgeta?

Attachments

help-ultraedit.png Download (42.7 KB) - added by janez 6 years ago.
Snapshot iz dokumentacije UltraEdita

Change History

Changed 6 years ago by janez

Snapshot iz dokumentacije UltraEdita

comment:1 Changed 6 years ago by janez

Taksno oznacevanje mi sicer ni vsec, ce ze, pa: tule je lepsi primer, na katerega sem slucajno naletel v dokumentaciji UltraEdita.

comment:2 Changed 3 years ago by blaz

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.