Ticket #238 (closed check: fixed)

Opened 6 years ago

Last modified 6 years ago

Nomogram potrebuje dva taba?

Reported by: janez Owned by: janez
Milestone: 1.0 Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: blaz.zupan@… Blocking:
Blocked By:

Description

Med taboma General in Settings ni bistvene razlike (v dokumentaciji mi ni uspelo napisati stavka, v katerem bi rekel, kaj je kje). Pa tudi sicer nista prevec polna, torej bi slo komot vse v enega.

Blaz, kaj mislis?

Change History

comment:1 Changed 6 years ago by anonymous

Ce se spomnim, smo delili predvsem zato, ker bi bilo v enem tabu prevec dolgo (ce bi dali vse skupaj). Ce pa gre vse skupaj v enega, bi bilo bolje.

Predlagam tudi malo drugacne oznake v widgetu:

100 -> 100 point scale log OR -> log odds ratio

Confidence Interval -> Confidence intervals Histogram, max. size -> Histogram size (max.) Show Base Line (at 0-point) -> Display baseline Vertical spacing (for cont.) -> Vertical spacing (contin. attributes) [tudi to ni ravno ok, najbolje bi bilo, da bi bilo tole diseablano ce ni zveznih atributov oz. ce ni odklukano, da se ti prikazujejo v 2D)

comment:2 Changed 6 years ago by janez

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.