Ticket #253 (closed bug: fixed)

Opened 6 years ago

Last modified 6 years ago

KEGG se razsuje na dicty podatkih

Reported by: blaz Owned by: ales
Milestone: 1.0 Component: canvas
Severity: major Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

shema je File->KEGG Pathway broser, s file odprem datoteko, ki jo pripenjam (organizem je ddi), vrze exception:

Unhandled exception of type KeyError occured at 3:14:21: Traceback:

File: OWBaseWidget.py, line 539 in processSignals Code: handler(value)

File: OWKEGGPathwayBrowser.py, line 246 in SetData Code: self.Update()

File: OWKEGGPathwayBrowser.py, line 424 in Update Code: self.UpdateListView()

File: OWKEGGPathwayBrowser.py, line 308 in UpdateListView Code: allPathways = self.org.list_pathways()

File: obiKEGG.py, line 649 in list_pathways Code: return self.api.list_pathways(self.org)

File: obiKEGG.py, line 399 in list_pathways Code: return dict([("path:"+org+id, pathways["path:map"+id]) for

id in ids])

KeyError: 'path:map03430'

Attachments

bug-kegg.tab Download (28.3 KB) - added by blaz 6 years ago.
kegg.rar Download (22.3 MB) - added by blaz 6 years ago.
iz Application Data\Orange\buffer

Change History

Changed 6 years ago by blaz

comment:1 Changed 6 years ago by ales

Pri meni dela. Mislim da je tezava v update sistemu KEGG-a. Lahko probas updatat ddi preko UpdateGenomicsDatabases in pozenes se enkrat na teh podatkih?

comment:2 Changed 6 years ago by ales

Lahko se preden updatas zazipas in shranis kegg-ove podatke (v %HOME/Application Data/Orange/buffer/kegg), da bi jaz lahko videl zakaj tocno se usuje.

comment:3 Changed 6 years ago by anonymous

Sem dal na dolores, v poddirektorij blaz. Bom tudi takoj prosil Janez, da ti da ftp access na dolores (ce ga se nimas). RAR ima sicer 23 MB in ti ga nisem mogel poslati po emailu.

comment:4 Changed 6 years ago by blaz

sem ravno update-al genomics, tudi danasnja verzija se mi razsuje na isti nacin

Changed 6 years ago by blaz

iz Application Data\Orange\buffer

comment:5 Changed 6 years ago by blaz

  • Component changed from core to widgets

nama je z janezom uspelo dodati kegg.rar (velik file)

comment:6 Changed 6 years ago by ales

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.