Ticket #261 (closed bug: fixed)

Opened 6 years ago

Last modified 6 years ago

Ikona za warning/error po brisanju widgeta ne izgine

Reported by: janez Owned by: gregor
Milestone: Future Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Ce widget, ki ima prizgano ikonico za error, pobrisem s canvasa, ikonica ostane. V pohvalo pa lahko povem, da tooltip tudi po tem se vedno funkcionira. ;)

Napako dobim v qt4, ali je tudi v ver 1.0, ne vem. Ce je tudi tam in ce jo bos popravil - lahko portas bugfix se na 1.0, ce ni slucajno prezahteven?

Change History

comment:1 Changed 6 years ago by gregor

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.