Ticket #267 (closed bug: fixed)

Opened 6 years ago

Last modified 6 years ago

Neupdatani graf v Discretization

Reported by: janez Owned by: janez
Milestone: Future Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Ko spremenis individualno nastavitev diskretizacije, se graf ne updatea. Potrebno je klikniti se enkrat, pa se. Nastavitev sama se sicer prenese. Podobno, ce izbiras razlicne atribute, se graf sicer updatea, thresholdi pa sele, ko (ponovno) kliknes med individualnimi nastavitvami.

Change History

comment:1 Changed 6 years ago by janez

To bi lahko bil isti problem kot  http://www.ailab.si/orange/trac/ticket/284. Glede na to, da je #284 na Linuxu OK, je potrebno poskusiti replicirati tegale na Linuxu, pa bomo videli.

comment:2 Changed 6 years ago by janez

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Morda je bilo povezano - v tem smislu, da se je prej prozil kak signal, ki se zdaj ne vec. Dodal sem en replot na primerno mesto, tako da zdaj deluje.

Note: See TracTickets for help on using tickets.