Ticket #30 (closed bug: fixed)

Opened 7 years ago

Last modified 7 years ago

Logisticna regresija: zvezni atributi in stepwise

Reported by: janez Owned by: martin
Milestone: 1.0 Component: library
Severity: major Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Stepwise logisticna regresija ne deluje, ce imas zvezne atribute.

Change History

comment:1 follow-up: ↓ 2 Changed 7 years ago by janez

Je to se aktualno?

comment:2 in reply to: ↑ 1 Changed 7 years ago by martin

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
  • Component set to core

Replying to janez:

Je to se aktualno?

To je verjetno ze bilo popravljeno, ker mi nikakor ne uspe ponoviti buga. Oznacil ga bom kot popravljenega, ce pa kdo odkrije problematicno domeno, naj jo uploada in na novo odpre bug.

Note: See TracTickets for help on using tickets.