Ticket #317 (closed bug: fixed)

Opened 6 years ago

Last modified 6 years ago

Shranjevanje vrednosti atributov, ki vsebujejo \n, \t...

Reported by: janez Owned by: janez
Milestone: Future Component: library
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

To seveda povzroca tezave - \n gre v naslednjo vrstico, kar pomeni nov primer in štalo...

Change History

comment:1 Changed 6 years ago by janez

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Zaradi ohranjanja zdruzljivosti za nazaj nisem uvedel klasicnih escapeov, pac pa zdaj javi napako, ce poskusas shraniti kaj takega v file.

Note: See TracTickets for help on using tickets.