Ticket #320 (new bug)

Opened 6 years ago

F1 vcasih ne prime

Reported by: janez Owned by: gregor
Milestone: Future Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

F1 v widgetih vcasih prime vcasih ne.

Podobno ne deluje avtomatska sinhronizacija helpa (tako, da bi se stran sama zamenjala na widget, ki je trenutno na vrhu. Videti je, da se ne poklica focusInEvent za widget temvec, ugibam, za kontrolo.

Najbrz je tudi prvi problem povezan s tem - morda F1 prileti v trenutno aktivno kontrolo, ne v widget.

Gregor, bi mogoce lahko ti pogledal, v cem je hec - tele zadeve s signali so jasne kvecjemu tebi?

Note: See TracTickets for help on using tickets.