Ticket #321 (closed bug: fixed)

Opened 6 years ago

Last modified 6 years ago

zdruzevanje tabel

Reported by: lan Owned by: janez
Milestone: Future Component: library
Severity: minor Keywords:
Cc: lan.umek@… Blocking:
Blocked By:

Description

Imam dve tabeli podatkov dataX in dataY (ExampleTable) z istim stevilom vrstic in nobenim skupnim atributom. Zdruziti ju zelim z ukazom data = orange.ExampleTable([dataY,dataX]) Javi mi napako:

KernelException: 'orange.ExampleTable': mismatching value of attribute 'YBR020W' in example #0

Pri tem je YBR020W ime enega atributa v dataY. Vrednost v prvi vrstici je dataY[0]YBR020W? <orange.Value 'YBR020W'='0.577677011'>

Pripenjam podatke

Attachments

01_hom_Giaever.tab Download (14.1 MB) - added by lan 6 years ago.
Giaever.zip Download (5.7 MB) - added by lan 6 years ago.
obe tabeli s podatki

Change History

Changed 6 years ago by lan

Changed 6 years ago by lan

obe tabeli s podatki

comment:1 Changed 6 years ago by janez

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Hvala, Lan, spet inovativno, tako kot tista finta z \n v vrednosti atributa.

V prvi tabeli se podvajajo imena: YBR020W se pojavi dvakrat v isti tabeli. Pa ni edini. Atributi z istimi imeni so po novem isti atributi, torej ima tabela veckrat en in isti atribut. Ce se prav spomnim, dokumentacija ze od vedno pravi, da ti, ce das dvema atributoma enako ime, nihce ne garantira, kaj se bo dogajalo.

Pri zdruzevanju tabel orange poskrbi, da se v zdruzeni tabeli vsak atribut pojavi samo enkrat. Seveda sem racunal, da bo slo za iste atribute iz razlicnih tabel, vendar je koda napisana tako, da to velja tudi za iste atribute iz iste tabele.

Note: See TracTickets for help on using tickets.