Ticket #323 (closed bug: fixed)

Opened 6 years ago

Last modified 5 years ago

izrojeno regresijsko drevo

Reported by: gregor Owned by: janez
Milestone: Future Component: library
Severity: major Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Regresijska drevesa izgledajo izredno sumljivo. Obicajno so popolnoma izrojena, tako da v vsakem pogoju ena veja predstavlja list z enim primerom. Primer za wine je na sliki.

Fino bi bilo ce bi se dodalo poleg konstantne vrednosti v listu vsaj linearno regresijo.

Attachments

tree.png Download (180.5 KB) - added by gregor 6 years ago.

Change History

Changed 6 years ago by gregor

comment:1 Changed 6 years ago by janez

Emmmm.... Wine? Wine ima diskretni razred. Za katere podatke gre? Poskusil sem na o-ring-erosion, pa je drevo videti normalno.

Sicer pa - a lahko poskusis se enkrat? Vmes sem popravil en bug, ki je morda vplival tudi na to.

comment:2 Changed 5 years ago by ales

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.