Ticket #364 (new bug)

Opened 6 years ago

Delete Widget Settings ne zbrise settingsov za add-on-e

Reported by: blaz Owned by: gregor
Milestone: 2.6 Component: canvas
Severity: immediate Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Pri instaliranem modulu za bioinformatiko (pri meni se ta zavihek imenuje Genomics) odprem Heat Map, nastavim npr. Gamma na neko vrednost, izberem Options -> Delete Widget Settings, zaprem Orange (ne shranim nicesar), ga spet odprem in odprem isti widget. Vrednost za Gamma je se vedno taka, kot je bila, settings niso brisani.

Kot kaze, ce prav razumem, settingse brises samo za core widgets, ne pa za widgete v add-onih. Ali lahko prosim add-ons vkljucis v brisanje (ravno se zafrkavam z enim widgetom, ki je v bioinformatiki in ki se mi zaradi buga pri dolocenih nastavitvah upira odpreti).

Note: See TracTickets for help on using tickets.