Ticket #409 (closed bug: fixed)

Opened 5 years ago

Last modified 5 years ago

na novi instalaciji Mac OS X GO ne deluje tudi ce ima taxonomijo

Reported by: blaz Owned by: ales
Milestone: 2.6 Component: orng_modules
Severity: immediate Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Prvi problem pri novi instalaciji je, da GO widget crkne, ker ni ncbi_taxonomy.tar.gz.info. To datoteko mi je poganjanje KEGG widgeta samo nalozilo. Potem sem pognal GO widget, (notri dal "brown-selected.tab"), ponastavil nastvavitve ("S cerevisiae" za organizem in "gene" za Gene names), ter dobil sledeco napako:

/Users/blazzupan/Library/Caches/orange/bigfiles/GO/gene_association.sgd.tar.gz
Unhandled exception of type RuntimeError occured at 11:02:28:
Traceback:
 File: orngSignalManager.py, line 61 in __call__
 Code: self.method(*k)
  File: OWGUI.py, line 1380 in __call__
  Code: self.f(**kwds)
   File: OWGOEnrichmentAnalysis.py, line 233 in Update
   Code: graph = self.Enrichment()
    File: OWGOEnrichmentAnalysis.py, line 487 in Enrichment
    Code: prob=self.probFunctions[self.probFunc], progressCallback=self.progressBarSet)
     File: obiGO.py, line 704 in GetEnrichedTerms
     Code: allAnnotations = self.GetAllAnnotations(term).intersection(refAnnotations)
      File: obiGO.py, line 669 in GetAllAnnotations
      Code: for annots in self._CollectAnnotations(id):
       File: obiGO.py, line 655 in _CollectAnnotations
       Code: aa = self._CollectAnnotations(child)
        File: obiGO.py, line 655 in _CollectAnnotations
        Code: aa = self._CollectAnnotations(child)
         File: obiGO.py, line 655 in _CollectAnnotations
         Code: aa = self._CollectAnnotations(child)
          File: obiGO.py, line 655 in _CollectAnnotations
          Code: aa = self._CollectAnnotations(child)
           RuntimeError: maximum recursion depth exceeded 

Isto napako sem dobil vceraj ne nekem drugem Macu.

Change History

comment:1 Changed 5 years ago by blaz

 • Component changed from widgets to orng_modules

comment:2 Changed 5 years ago by ales

 • Status changed from new to closed
 • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.