Ticket #420 (closed bug: worksforme)

Opened 5 years ago

Last modified 3 years ago

Bug in File widget

Reported by: anonymous Owned by: janez
Milestone: Future Component: canvas
Severity: major Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Testiral na Python 2.6

Če dodam Naive Bayes widget in potem File dela vse ok. Če dodam kot prvi widget File, se sproži napaka:

Traceback:

File: orngDoc.py, line 248 in addWidget Code: newwidget = orngCanvasItems.CanvasWidget(self.signalManager, self.canvas, self.canvasView, widgetInfo, self.canvasDlg.defaultPic, self.canvasDlg, widgetSettings)

File: orngCanvasItems.py, line 153 in init Code: self.instance.init(signalManager=signalManager)

File: OWFile.py, line 89 in init Code: self.openFile(self.recentFiles[0], 0, self.symbolDK, self.symbolDC)

File: OWFile.py, line 272 in openFile Code: attrs = [attr.name for attr, stat in zip(data.domain, data.attributeLoadStatus) if stat == status] \

AttributeError: 'orange.ExampleTable' has no attribute 'attributeLoadStatus'

Change History

comment:1 Changed 5 years ago by janez

 • Status changed from new to closed
 • Resolution set to fixed

Urejeno. Je pa grdo: do napake pride zaradi nedokumentirane spremembe v Pythonovem APIju. Načelno je lepo napisano, kaj so spremenili in kaj moras narediti pri portanju, tole pa so zamolcali.

comment:2 Changed 5 years ago by gw.orange@…

 • Status changed from closed to reopened
 • Resolution fixed deleted

Izgleda, da se bug ponovno pojavil. Simptomi in workaround taksni kot opisani.

Unhandled exception of type AttributeError occured at 20:41:32:
Traceback:
 File: orngDoc.py, line 248 in addWidget
 Code: newwidget = orngCanvasItems.CanvasWidget(self.signalManager, self.canvas, self.canvasView, widgetInfo, self.canvasDlg.defaultPic, self.canvasDlg, widgetSettings)
  File: orngCanvasItems.py, line 189 in __init__
  Code: self.instance.__init__(signalManager=signalManager)
   File: OWFile.py, line 97 in __init__
   Code: self.openFile(self.recentFiles[0], 0, self.symbolDK, self.symbolDC)
    File: OWFile.py, line 281 in openFile
    Code: attrs = [attr.name for attr, stat in zip(data.domain, data.attributeLoadStatus) if stat == status] \
     AttributeError: 'orange.ExampleTable' has no attribute 'attributeLoadStatus' 

Sistem:

 • Debian Squeeze (testing)
 • g++-4.4 4.4.2-9
 • python2.6 2.6.4-5
 • python-dev 2.5.4-9
 • python-imaging 1.1.7-1+b1
 • python-matplotlib 0.99.1.2-3
 • python-numpy 1:1.3.0-3+b1
 • python-numpy-ext 1:1.3.0-3
 • python-qwt5-qt4 5.2.1~cvs20091107+dfsg-3
 • orange in orange/source iz svn rev 8399

comment:3 Changed 3 years ago by janez

 • Status changed from reopened to closed
 • Resolution set to worksforme
Note: See TracTickets for help on using tickets.