Ticket #428 (closed bug: fixed)

Opened 5 years ago

Last modified 5 years ago

Gene Info - Commit

Reported by: blaz Owned by: ales
Milestone: 2.6 Component: canvas
Severity: immediate Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Odprem Gene Info, izkljucim Commit on change, dam v ta widget "Brown-selected", v Filter vpisem "essential" (nekaj cez 10 genov). Widgetu pripnem data table in ga odprem. Grem nazaj v Gene Info.

  • Kliknem na "Select filtered". Izberem commit on change. Ta bi ob odklukanju moram dati podatke na izhod. Jih ne.
  • Pritisnem Commit. V Data Tabe se mi sedaj prikaze 13 genov. Izberem Clear selection. Traja ZELO dolgo. Namrec, pri clear selection in Commit on change vrze vsakega od genov enega po enega ven, in vsakic commita. (narobe, iz izbire bi moral bristati vse naenkrat, na signal pa vrzti None).

Change History

comment:1 Changed 5 years ago by ales

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.