Ticket #433 (closed bug: fixed)

Opened 5 years ago

Last modified 5 years ago

matching v Gene Info ne dela

Reported by: blaz Owned by: ales
Milestone: 2.6 Component: canvas
Severity: immediate Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

V pripeti datoteki je 60 genov, od tega jih Gene Info prikaze samo 3 (3 matched NCBI ID's). Matching ne dela. Tako mi npr. ze za prvega, DDB0187663, spletna stran  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene brez problemov najde match.

Attachments

ddb-mismatch.rar Download (2.7 KB) - added by blaz 5 years ago.
dicty data file that includes 60 genes

Change History

Changed 5 years ago by blaz

dicty data file that includes 60 genes

comment:1 Changed 5 years ago by anonymous

Pri meni jih najde 47. Lahko preveris ce imas najnovejse dictyBase gene aliases in NCBI gene info datoteke iz serverja.

comment:2 Changed 5 years ago by blaz

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Imas prav, ampak nisem upsel najti razloga, zakaj je meni kazal samo 3. Npr. sem sel v Update Genomics in vse updatal, potem pobrisal dolocene stvari, potem v Application Data pobrisal vse datoteke v gene matcher, ... Tudi po tem mi ni delalo. Potem sem pobrisal vse datoteke v Application Data/Orange in sele po tem je delal. Zaenkrat zapiram, najbrz je problem v kaksnih zacasnih mapingih gene matcherja.

Note: See TracTickets for help on using tickets.