Ticket #459 (closed wish: fixed)

Opened 5 years ago

Last modified 5 years ago

pocasen Gene Selection

Reported by: blaz Owned by: ales
Milestone: 2.6 Component: canvas
Severity: immediate Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Gene Selection widget je pri obseznih podatkih pocasen, in sicer se ustavi cisto na koncu (99%), najbrz pri samem izrisu histograma. Imam obcutek, da sicer samo pri nekaterih merah. Vzemi GDS1824 in prikazi log2 fold change. Pri 99.89% se prakticno ustavi, potem pa nekaj melje precej dolgo casa (ko sem ga drugic poganjal je delal vec kot dve minuti).

Mogoce je cas odvisen tudi od tega, koliko je vpisano pod "Best ranked" (tam sem imel 4998). Tudi t test mi je pri tej cifri mlel strasno dolgo.

Ta widget tudi "nenadzorovano" daje podatke na izhod. Ideja je, da naj to ne naredi razen ce pritisnes Commit ali pa je Commit on change vkljucen. Tako pa vrze celotni data set ob sprememi vhodnih podatkov.

Change History

comment:1 Changed 5 years ago by ales

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.