Ticket #463 (closed wish: fixed)

Opened 5 years ago

Last modified 5 years ago

izris dendrograma v vektorski grafiki

Reported by: blaz Owned by: ales
Milestone: 2.6 Component: orng_modules
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

PIL ima paket PSDraw, ki kot kaze zna risati v PostScriptu. Ce res, bi to lahko resilo nase probleme z "lepimi" izrisi dendrogramov ipd. Lahko prosim pogledas, in ce so stvari res take, naredis izris dendrogramov s temi novimi funkcijami?

Change History

comment:1 Changed 5 years ago by blaz

Kot alternativa temu je risanje v cistem PostScriptu (se pravi, brez uporabe kaksne posebne knjiznice). Pred casom sem to pocel (za eno zadevo, ki ni bila ravno povezana z Orange-om) in je bilo cisto zabavno in ne ravno pretezko.

comment:2 Changed 5 years ago by blaz

Morda zgornja ideja z uporabo PILa in PS ni ravno prava. Na spletu pravijo:

PIL is, as far as i know,primarily a tool for creating and manipulating
raster graphics. If you want to create eps vector graphics with Python
I recommend PyX:
http://pyx.sourceforge.net/
Take a look at the examples to see some of the possibilities:
http://pyx.sourceforge.net/examples/index.html

comment:3 Changed 5 years ago by blaz

  • Type changed from bug to wish
  • Summary changed from izris dendrograma v vektorski grafiki - PSDraw to izris dendrograma v vektorski grafiki

Ales, tole je najbolje napisati v cistem PostScriptu, dodati %%BoundingBox na zacetku in vse skupaj shraniti v eps datoteko. Predlagam, da ta nacin kompletno nadomesti risanje v PILu. Ce v PS se nisi delal, je morda najbolje zaceti z originalno dokumentacijo in knjigo "PostScript Language Tutorial and Cookbook", link na PDF je na  http://en.wikipedia.org/wiki/PostScript (na koncu).

comment:4 Changed 5 years ago by ales

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.