Ticket #466 (closed bug: fixed)

Opened 5 years ago

Last modified 5 years ago

atributi atributov - labele s presledki

Reported by: blaz Owned by: janez
Milestone: 2.6 Component: library
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Spodnje je bolj "wish", ampak v bistvu pa tudi bug, saj lahko tabelo zgradis, jo shranis, potem pa ne mores vec odpreti.

Namrec, pri anotacijah atributov (.attributes) ne znam zapisati .tab tako, da anotacije vsebujejo presledke. Npr.

time=late sunday

ne dela, pa tudi spodnje ne:

time="late sunday"

V kodi to seveda pocne lepo (zato tudi vse anotacije v GEO Data Sets lepo delajo, npr. odpres GEO Data Sets widget, izberes kaksno vrstico, podatke das v Data Table. A ce to shranim, potem tabele vec ne morem odpreti).

Zadevo bi morda najbolje resili z narekovaji, kot zapisano zgoraj. Stvar bi sicer morala delati tudi brez narekovajev, in to tako, da bi za kljuc vzel samo besedo pred "=". Tako bi na primer

time=late sunday weather=hot and sunny sky=clear

bilo prebrano kot

time="late sunday" weather="hot and sunny" sky="clear"

Change History

comment:1 Changed 5 years ago by janez

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Urejeno. Piši brez narekovajev, se pravi

time=late sunday weather=hot and sunny sky=clear

PS. Ne računaj na veliko takele telovadbe - tole sem moral delati v Cju in ni bilo prav prijetno. :)

Note: See TracTickets for help on using tickets.