Ticket #474 (closed wish: fixed)

Opened 5 years ago

Last modified 5 years ago

GEO Data Sets: annotations

Reported by: blaz Owned by: ales
Milestone: 2.6 Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

V GEO Data Sets dodaj desno ob "Description" controlo "Sample Annotations" z drevesom, kjer so v prvem nivo tipi anotacija "type" in v drugem pripadajoci "subsets". Npr. za GDS10 bi drevo bilo:

 - disease state 
  - diabetic
  - diabetic-resistant
  -nondiabetic)
 - strain 
  - NOD
  - Idd3
 ...

Ob tem naj se se izpise, koliko je pripadajocih samplov, s kaksnimi check-boxi ali pa z oznacenimi vrsticami (kar je pac lazje ali bolje) pa naj bi bilo moc oznaciti, katere primere naj se uvrsti na izhod widgeta. Ta izbor naj si za dani GDS widget zapomni.

Sample Annotations naj bo ravno tako visok kot Descriptions, visino fiksiraj (kot varianto morda preglej, ce je enostavno implementirati razdelno crto med tema dvema in seznamom GDS, ki jo uporabnik potem premika in na ta nacin spreminja razmerje med visinama.

Change History

comment:1 Changed 5 years ago by ales

 • Status changed from new to closed
 • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.