Ticket #52 (new wish)

Opened 7 years ago

Widget, ki podatke posilja po casu

Reported by: janez Owned by:
Milestone: Future Component:
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Naredili bi widget, ki bi mu povedali, kateri atribut predstavlja cas, potem pa bi posiljal ven eno za drugo ExampleTable, ki bi vsebovala vse primere z doloceno vrednostjo tega atributa. Widget bi imel gumb Play, pa tudi slider, za rocni play.

Glej:

 http://video.google.com/videoplay?docid=2670820702819322251

 http://tools.google.com/gapminder/

Note: See TracTickets for help on using tickets.