Ticket #525 (closed bug: worksforme)

Opened 5 years ago

Last modified 5 years ago

odvecno (?) registriranje widgetov

Reported by: blaz Owned by: ales
Milestone: 2.6 Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Ales, na Macu ob poganjanju Orange ta na novo registrira vse widgete (in, kot kaze, ignorira registracijo ob prejsnjem poganjanju). Janez pravi, da je bila ta registracija narejena tako, da to opravi ter izpise v zacetnem oknu samo za datoteke, ki so novejse od zadnjic registriranih. Na PCju baje to deluje ok.

Change History

comment:1 Changed 5 years ago by blaz

  • Status changed from new to assigned
  • Owner changed from somebody to ales

comment:2 Changed 5 years ago by ales

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to worksforme

Registriranje deluje enako na Macu kot na PC-ju. Do ponovne registracije pride le pri poganjanju orange s fink-a in bundle-a (ker imata widgete z razlicnimi time-stampi)

Note: See TracTickets for help on using tickets.