Ticket #563 (closed wish: fixed)

Opened 5 years ago

Last modified 4 years ago

Vzporedno prevajanje Orangea

Reported by: mitar Owned by: matija
Milestone: 2.6 Component: library
Severity: major Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Make sistem že dolgo omogoča vzporedno prevajanje s svojim -j flagom. Glede na to, da imajo moderni računalniki vedno več jeder, lahko to konkretno pospeši prevajanje. Potrebno je le zagotoviti, da se odvisnosti pravilno in popolno zapišejo, tako da lahko Make ugotovi, kaj lahko prevede hkrati. Še posebej, če kakšen prevod ima stranske učinke (recimo ustvari dodatne datoteke). Ko se to zagotovi, se lahko potem uporablja MAKEFLAGS spremenljivka okolja, da se doda -j tam, kjer je smiselno tako prevajati.

Change History

comment:1 Changed 4 years ago by janez

  • Owner changed from janez to matija
  • Status changed from new to assigned

Matija, tole je Mitar pridno assignal meni, vendar jaz nisem ravno strokovnjak za make. Se prav spomnim, da si se ti že igral s tem? Če ne in če se tudi ne misliš, pa lahko povprašaš, če zanima koga drugega.

comment:2 Changed 4 years ago by matija

Mitar,

se pojavljajo kakšne konkretne težave? Kar se core orangea tiče, sem jeseni te dependencyje poštimal, tako da se je meni na Linuxu brez težav prevedlo s parametrom -j8 (na 4-jedrni mašini). Pri Text Miningu, ki se tudi prevaja, se pa s tem nisem ukvarjal.

comment:3 Changed 4 years ago by mitar

Ne vem, ker tega ne uporabljam. Torej če dela, super. Samo preveri za vse komponente.

comment:4 Changed 4 years ago by matija

OK, puščam bug odprt, dokler ne preverim.

comment:5 Changed 4 years ago by matija

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed

Glede na pravkar opravljene teste na Ubuntuju tole po mojih jesenskih popravkih deluje brez težav, zato zapiram kot odpravljeno.

Note: See TracTickets for help on using tickets.